Felicitaties aan nieuwe president Johannes XXIII-seminarie

Tevens docent aan het Sint-Janscentrum

vrijdag, 1 juli 2016

Professor Kristof Struys (foto: kerknet.be)Op vrijdag 1 juli 2016 heeft Mgr. De Kesel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kanunnik Kristof Struys, priester van zijn bisdom en professor aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, benoemd tot president van het Johannes XXIII-seminarie in Leuven.

Professor Struys doceert aan het Sint-Janscentrum dogmatische theologie (christologie) en wordt door de staf en seminaristen van de Bossche priesteropleiding zeer gewaardeerd.

De seminariegemeenschap van het Sint-Janscentrum is bijzonder verheugd met deze benoeming van kanunnik Struys. We feliciteren hem van harte en wensen hem veel zegen en vreugde toe in deze nieuwe opdracht. We zien uit naar de verdere samenwerking met de nieuwe president van het Johannes XXIII-seminarie.

Professor Struys

Kristof Struys (1972) werd priester gewijd in 1997. Hij was aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) (1999-2003). In 2003 promoveerde hij tot doctor in de theologie met een dissertatie over de theologie van Walter Kasper. Hij is professor aan het Johannes XXIII-seminarie (sinds 2004) en directeur van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Leuven (HIGW) (sinds 2009). Verder is hij ook professor systematische theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven (sinds 2009) en aan de priesteropleiding van het bisdom ’s-Hertogenbosch (Ned.). In 2011 werd hij bisschoppelijk vicaris voor diocesane opleidingen in het aartsbisdom, waar hij reeds eindverantwoordelijke was voor de opleiding pastoraal werk en permanent diaconaat. In datzelfde jaar werd hij titulair kanunnik van het metropolitaans kapittel van Sint-Rombout.

Johannes XXIII-seminarie te Leuven

Het Johannes XXIII-seminarie werd opgericht in 1964 voor de opleiding van de diocesane priesters van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De eerste president was Mgr. Van Calster, eveneens docent aan het Sint-Janscentrum, die onlangs overleden is. Tegenwoordig volgen ook de seminaristen van de bisdommen Antwerpen, Gent en Hasselt hun opleiding in het Johannes XXIII-seminarie. Het is een diocesaan seminarie met interdiocesane samenwerking.

(bron: Persdienst Aartsbisdom Mechelen Brussel)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook