Toewijding Kinderen bidden voor Kinderen

woensdag, 26 oktober 2016

Met een mooi, plechtig gebed is zaterdag 22 oktober 2016 de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen toegewijd aan Maria en onder de bijzondere bescherming gesteld van de heilige paus Johannes Paulus II en de twee zalige Fátima-kinderen Jacinta en Francisco.

Kinderen bidden voor Kinderen is in 2009 begonnen als antwoord op de oproep van Maria aan de drie herderskinderen in Fatima tot het Rozenkransgebed. Met name paus Johannes Paulud II heeft zich bijzonder ingezet voor dit gebed en hier de vijf mysteries van het Licht aan toegevoegd. Hij voelde zich bijzonder verbonden met Maria, met Fatima en met de jeugd. Zijn feestdag viert de kerk op 22 oktober.

Allereerst was er een Eucharistie­viering in de kapel van het Sint-Jans­centrum met als hoofd­cele­brant pastoor Koos Smits. Daarna liepen de deelnemers in processie naar de Zoete Moeder van ’s-Hertogen­bosch waarbij de pastoor de bijzondere relikwie van paus Johannes Paulus II meedroeg. In de Mariakapel werd vervolgens het toe­wijdingsgebed uitgesproken onder nieuwsgierige belang­stelling van de mensen die toevallig op dat moment een kaarsje op wilden steken.

Nadat iedereen in processie terug was gelopen naar het Sint-Jans­centrum, sprak de voorzitter van de stichting, Pieter Kohnen, nog een dankwoord en hield pastoor Smits nog een korte lezing. Met een borrel en een worstebroodje werd deze bijzondere gebeurtenis feestelijk afgesloten.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook