‘De Hoop’ op het Sint-Janscentrum

woensdag, 16 februari 2011

Stichting De HoopDonderdag 24 februari ontvangt de seminarie­gemeenschap de heer Frank Swinkels voor een conferentie over het werk van de Stichting “De Hoop”.

Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulp­verlening. Het biedt kinder-, jeugd- en volwassenen­­zorg op het gebied van psychosociale, psychia­trische en versla­vings­proble­matiek. Tevens biedt zij re-integratie­trajecten en heeft zij preventie­projecten voor kinderen, tieners en ouders. 

De Stichting Vrienden van de Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulp­verlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook is. In het bijzonder is de hulpverlening gericht op personen die verslaafd zijn aan geest- of bewustzijns­veranderende middelen. 

Over enkele weken zullen de seminaristen ook de hoofdvestiging van De Hoop in Dordrecht bezoeken. Deze ontmoetingen tonen op concrete wijze de maatschap­pelijke betrokken­heid van de seminarie­gemeenschap.

Zie ook www.dehoop.orgVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook