Een authentieke priester is te herkennen aan zijn houding tegenover kinderen

Paus Franciscus op vrijdag 9 december 2016 te Rome

zaterdag, 10 december 2016

Een «authentieke priester» is te herkennen aan zijn houding tegenover kinderen, hij kan «lachen» en onthalen. Een strenge priester, met een “strak” gezicht, riskeert daarentegen “rampzalig” en “belachelijk” te zijn, waarschuwt de paus ten overstaan van de gemeenschap van het Pauselijk Grootseminarie van Rome.

Paus FranciscusIn zijn commentaar bij het Evangelie van de dag (Mt. 11,16-19), stelt de paus vast dat er “ontevreden christenen zijn – veel – die niet kunnen begrijpen wat de Heer ons onderwezen heeft”. De paus staat vooral stil bij “ontevreden” priesters die “zo veel kwaad doen” omdat “hun hart ver staat van de logica van Jezus”.

De logica van Jezus “is de logica van de middelaar”, anders dan die van de “tussenpersoon”, die “zijn werk doet en zijn loon ontvangt” als een “functionaris”: hij “weet niet wat het betekent zijn handen vuil te maken”.

Een authentieke priester, zo meent de paus in zijn homilie die door Radio Vaticaan wordt weergegeven, “is een middelaar die heel dicht bij zijn mensen staat” en de logica van Jezus volgt die erin bestaat “zichzelf te ontledigen”. De prijs is “zijn leven geven, (…) zijn moeite, zijn werk” om “de kudde bijeen te houden, mensen bijeen te houden, om hen naar Jezus te leiden”.

Rampzalig en belachelijk

Een priester die een tussenpersoon is «is niet gelukkig, maar droevig» en wil «zich laten zien, zijn gezag laten voelen». “Priesters die een tussenpersoon zijn, nemen de weg van de strengheid: zo dikwijls (…) weten zij niet wat menselijk leed is; (…) zij zijn streng, die strakken die de gelovigen belasten met zo veel dingen die zij zelf niet dragen”. Zij hebben “een zweep in de hand voor Gods volk; ‘dit mag niet, dat mag niet’ …”. En de gelovigen “wordt door die strengheid verjaagd”.

Strengheid is een “ramp”, waarschuwt paus Franciscus. “Een wereldse, strenge priester is ontevreden” maar ook “belachelijk”. En de paus vertelt de anekdote van een jonge priester die in Rome flaneerde, in een winkel van kledij voor geestelijken, Euroclero: “hij bekeek zich voor de spiegel, met een fluwelen mantel, groot, breed, en een zilveren ketting. Dan nam hij een hoed, zette hem op en bekeek zich. Een wereldse, strenge man”.

De houding tegenover kinderen

Volgens de paus herkent men een priester “aan zijn houding tegenover kinderen: zij kunnen tegen een kind lachen, met een kind spelen … Interessant, want dat wil zeggen dat zij zich kunnen verlagen, dat zij oog hebben voor kleine dingen”. Een middelaar “is open: hij glimlacht, onthaalt, toont begrip”. “Een tussenpersoon daarentegen is droevig, altijd met dat trieste of te ernstige gezicht, een somber gezicht, (…) een heel sombere blik”.

De paus stelt de priesters een gewetensonderzoek voor: “was ik vandaag een functionaris of een middelaar? Heb ik mezelf beschermd, ik mezelf gezocht, mijn gemak, (…) of heb ik de dag beleefd ten dienste van de anderen? (…) Hoe wil ik mijn priesterleven eindigen? Als functionaris, tussenpersoon of middelaar, ’t is te zeggen gekruisigd?”.

Tot slot, presenteert de paus drie “iconen” van priesters die middelaars waren: de heilige Polycarpus die “over zijn roeping niet onderhandelt en moedig naar de brandstapel gaat”; de missionaris, de heilige Franciscus Xaverius die stierf op het strand van Sancian “met de blik op China”; en de heilige Paulus die zich op het einde van zijn leven “aan de Heer als zoenoffer geeft”.

(vertaling: Maranatha-gemeenschap; bron: Zenit)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook