Verslag jaarlijkse retraite diakens

Weekend 20 t/m 22 januari - Benedictinessenabdij Bonheiden (B)

zondag, 29 januari 2017

DiakensretraiteHet vorige weekend heeft de jaarlijkse retraite voor de diakens in opleiding plaatsgevonden in de abdij van Bethlehem in Bonheiden, België. Deelnemers waren de studenten van de verschillende jaren van de opleiding. Een zij-instromer was eveneens van de partij. Eén van de studenten was door griep geveld en kon er helaas niet bij zijn.

Docente Ellen Kleinpenning heeft dit retraiteweekend georganiseerd. Er was een juiste afstemming tussen het ritme van de abdij, de conferenties en de eigen bezinningsmomenten. Thema van dit weekend was ‘Zorg jij voor Mijn mensen?’ waarbij zowel een beroep werd gedaan op de eigen roeping als ook op het roepen van je medemensen. In dit kader werd tussen de getijden door op de zaterdagochtend de film ‘De Apostel’ gekeken. Een magnifiek verhaal over bekering, roepen en geroepen worden.

Op zondagmorgen na de eucharistieviering zijn we uitgenodigd voor een ‘aperitiefke’ door de mensen van de Moriya gemeenschap die in een apart gedeelte van de abdij wonen. Zij houden deels hun eigen getijdengebeden vanwege hun werkzaamheden buitenshuis, maar daar waar het kan vieren ze met de zusters van de abdij mee.

Een bijzondere vermelding verdienen uiteraard de zusters van de Bethlehem abdij. Net als ieder jaar begon ook dit jaar weer met een buitengewoon, vriendelijk onthaal al bij binnenkomst aan de voordeur. En deze gastvrijheid heeft zich onverminderd voortgezet tot het hartelijke afscheid op zondagmiddag, maar niet nadat we verrast werden door een middagmaal met heuse Vlaamse frieten. Zuster Agnes, met de stem van een nachtegaal, zet onze retraitegroep nog even op de kiek, en dan is het ruitenkrabben in de vrieskoude en weer terug naar ons eigen bisdom.

Als diakens in opleiding kijken we terug op een bijzonder retraiteweekend dat een ieder naast veel inspiratie ook voldoende stof tot nadenken heeft geboden.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook