‘Oecumene, de Kerk en een verdeeld Europa?’

Studiedagen op 2 en 3 maart

zaterdag, 11 februari 2017

‘Oecumene, de Kerk en een verdeeld Europa?’Naar aanleiding van de herdenking van 500 jaar Reformatie richt het Sint-Janscentrum op 2 en 3 maart 2017 twee studiedagen in over ‘Oecumene, de Kerk en een verdeeld Europa?’. Thematisch sluiten deze studiedagen tevens aan bij het colloquium dat in 2015 gehouden werd naar aanleiding van de verjaardag van de val van de Berlijnse Muur.

Tijdens de studiedagen wordt de bundel gepresenteerd met de teksten van de lezingen die werden gehouden tijdens dit colloquium. De bundel Secularisation & Europe is een uitgave van onze eigen uitgeverij Betsaida, in samenwerking met de wetenschappelijke uitgeverij van de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II in Krakau.

Deelnemers aan de studiedagen kunnen dit boek bestellen bij aanmelding tegen de voorintekenprijs van € 15,- (winkelprijs € 19,95) excl. verzendkosten.

Alle belangstellenden zijn welkom bij deze studiedagen. In verband met de praktische organisatie verzoeken wij u ons voor maandag 20 februari a.s. van uw komst op de hoogte te brengen.

Meer informatie over de bundel

Programma donderdag 2 maart

10.30 uur koffie of thee
11.00 uur Prof. Dr. E.J. Echeverria, Sacred Heart Major Seminary - Graduate School of Theology, Detroit,
The Role of the “Hierarchy of Truths” in Ecumenical Dialogue
12.30 uur middagmaal
14.00 uur Prof. Dr. E.J. Echeverria,
The Ecumenical Significance of Pope Francis
15.30 uur koffie of thee
16.00 uur Vertoning documentaire:
Liberating a Continent: John Paul II and the Fall of Communism
17.30 uur Prof. Dr. F. Alting von Geusau, emeritus-hoogleraar van de universiteiten van Tilburg en Leiden
Johannes Paulus II en de bevrijding van een continent
18.30 uur vespers
19.00 uur broodmaaltijd

Programma vrijdag 3 maart

9.30 uur Drs G. van Dartel, Katholieke vereniging voor oecumene
Het belang van bruggenbouwers — denkers, heiligen, martelaren — voor de toekomst van Europa
10.30 uur Prof. Dr. B. Pottier sj, Institut d’Études Théologiques, Brussel,
L’Église Catholique face aux États et la liberté religieuse
11.30 uur Prof. Dr. H. Sławiński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
The Ecumenical Dimensions of Preaching the Word of God
12.30 uur middagmaal
14.30 uur Prof. Dr. J. Van Reeth, Sint-Janscentrum, ’s-Hertogenbosch
Culturele grenzen in Europa: ook scheidingslijnen tussen Kerken?
Met aansluitend presentatie van het boek: Secularisation & Europe.
15.30 uur Mgr. Dr. G. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch,
Dankwoord en afsluiting


Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook