Spirituaal op het seminarie - luxe of noodzaak?

maandag, 21 februari 2011

Het februarinummer van het Bisdomblad van Bisdom 's-Hertogenbosch heeft als thema Roeping met bijdragen van o.a. mgr. R. Mutsaerts, roepingenpastoor R. Wilmink en dr. B. Banning. Een van de hoofdartikelen gaat over onze spirituaal mgr. J. Schröder.

Artikel Spirituaal op het seminarie - luxe of noodzaak?Het artikel met mgr. Schröder heeft als titel Spirituaal op het seminarie - luxe of noodzaak?

“De leefwereld van de toekomstige priester zal ongetwijfeld zeer geseculariseerd zijn," voorspelt hij, "en met welke gevolgen? Hoe leert men binnen het celibaat ontspannen relaties onderhouden met vrouwen en mannen? 'Zegt u maar precies wat ik moet doen', zei iemand mij een tijd geleden. Spiritualiteit is echter geen kwestie van africhten, maar van vormen tot vrijheid.”

Artikel Spirituaal op het seminarie - luxe of noodzaak? (PDF)

Het Sint-Janscentrum houdt in de Goede Week van 20 t/m 22 april weer meeleefdagen. Wil jij je oriënteren op je roeping, is dit een uitgelezen kans kennis te maken met het seminarie.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook