De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig

Zondag 7 mei - Roepingenzondag

donderdag, 4 mei 2017

Zondag 7 mei 2017 - RoepingenzondagMet de zin “De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.” (Mat. 9,38) zit de rechtstreekse oproep vervat te bidden om roepingen. Deze zondag 7 mei is het roepingenzondag en bidden we speciaal om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Pausboodschap voor Roepingenzondag

Bij gelegenheid van Roepingen­zondag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven die nu in Nederlandse vertaling beschikbaar is.

Alle Christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn. De leerling ontvangt het geschenk van Gods liefde niet voor zijn eigen persoonlijke vertroosting. Evenmin is hij geroepen om de Blijde Boodschap enkel aan zichzelf te verkondigen of om de belangen van een bedrijf te waarborgen. De leerling wordt daarentegen ten diepste geraakt en is hierdoor veranderd omdat hij zich geliefd weet door God en eenvoudigweg deze ervaring van vreugde niet alleen voor zichzelf kan houden: “De vreugde van het Evangelie die het leven van de gelovige gemeenschap vervult, is een missionaire vreugde”.

Ad Liminabezoek 2014

Paus Franciscus riep de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van hun Ad Limina-bezoek op 2 december 2014 op om prioriteit te geven aan een aantrekkelijk roepingenpastoraat:

Jullie weten heel goed dat de toekomst en vitaliteit van de Kerk in Nederland ook afhangt van de roepingen tot het priesterschap en religieuze leven! Het is dringend nodig een krachtig en aantrekkelijk roepingenpastoraat op te zetten, en de gezamenlijke gang naar menselijke en geestelijke volwassenheid van seminaristen te begeleiden. Zodat zij een persoonlijke band met de Heer beleven die de basis vormt van hun priesterleven! Laten wij ook de urgentie voelen om te bidden tot de Heer van de oogst! De herontdekking van het gebed in verschillende vormen, en in het bijzonder de eucharistische aanbidding, is een bron van hoop voor de Kerk om te groeien en wortel te schieten.

Gebedskring

Het seminarie van ’s-Hertogenbosch is geweldig blij met de Gebedskring - een groep trouwe bidders die regelmatig de hemel bestormen met gebed om roepingen. De Gebedskring bestaat uit drie onderdelen: de thuisbiddersgroep, de kapelbezoekersgroep en de aanbiddingsgroep.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook