Opname drie wijdingskandidaten

zaterdag, 6 mei 2017

Opname WijdingskandidatenIn het kader van de zondag van de Goede Herder, roepingenzondag, vond op 5 mei 2017 in het Sint-Janscentrum de plechtige liturgie van de opname onder de wijdingskandidaten plaats.

Geert Eijsbouts en Rein Schravendeel, die de opleiding tot het permanente diaconaat volgen, en Bryan van de Mortel, die priesterkandidaat is, spraken tegenover de hulpbisschop en de verzamelde gelovigen hun voornemen uit om zich met volle overgave in te zetten voor hun vorming, nu de wijding stilaan in zicht komt.

Wanneer de opleiding met goed gevolg afgesloten wordt, ontvangen Geert, Rein en Bryan in november de diakenwijding en wordt Bryan in 2018 tot priester gewijd.

Bidden we op roepingenzondag speciaal voor deze mannen, voor alle anderen die zich voorbereiden op de wijdingen, en om vele, heilige roepingen in Gods Kerk.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook