Sint-Janscentrum toegewijd aan Onbevlekte Hart van Maria

zaterdag, 13 mei 2017

Gebedskaart 100 jaar FatimaIn vereniging met paus Franciscus, die deze dagen op bedevaart in Fatima is, en met de Nederlandse bisschoppen, hebben we op de 100ste verjaardag van de verschijningen van de Moeder Gods in Fatima na de ochtendmis het Sint-Janscentrum toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria.

Wie zich nader wil informeren over de betekenis en de achtergronden van de toewijding, is van harte welkom bij de avond die de Blauwe Zusters op 31 mei organiseren in het Sint-Janscentrum.

 

De toewijding die de pelgrims in Fatima bidden, is deze. Van harte aanbevolen!

Gebed van toewijding

Wees gegroet, Moeder van de Heer,
Maagd Maria, Koningin van de Rozenkrans van Fatima!
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
Gij zijt het beeld van de Kerk, bekleed met het licht van Pasen,
Gij zijt de glorie van ons volk,
Gij zijt de overwinning op de littekens van het kwaad.

Profetie van de barmhartige Liefde van de Vader,
Opvoedster in de Aankondiging van de Blijde Boodschap van de Zoon,
Teken van het brandende vuur van de Heilige Geest,
onderricht ons, in dit dal van vreugden en van tranen,
in de eeuwige waarheden die de Vader openbaart aan de allerkleinsten. 

Toon ons de kracht van uw beschermende mantel.
In uw Onbevlekte Hart
wees de toevlucht voor de zondaars
en de weg die leidt naar God.

Verenigd met mijn broeders en zusters
in geloof, hoop en liefde
vertrouw ik mij aan u toe.
Verenigd met mijn broeders en zusters,
op uw voorspraak,
wijd ik mij toe aan God,
Maagd van de Rozenkrans van Fatima.

Bekleed met het licht dat uitstraalt van uw handen
zal ik de Heer uiteindelijk loven in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook