Fatimajubileum en hernieuwde toewijding

vrijdag, 13 oktober 2017

Maria van FatimaDe maand oktober 2017 wordt gekenmerkt door herdenkingen. Vijfhonderd jaar geleden begon de reformatie rond Martin Luther, honderd jaar geleden vond de oktoberrevolutie in Rusland plaats. Op 13 oktober is het de honderdste verjaardag van de laatste Mariaverschijning in Fatima, de dag van het zonnewonder.

Paus Franciscus spoort in de nieuwe richtlijnen voor de priesteropleiding de seminaristen aan om devotie zeer ernstig te nemen. Mede tegen die achtergrond heeft het Sint-Janscentrum de toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria, uitgesproken op 13 mei 2017, op deze dag hernieuwd.

Voor wie ook interesse heeft om dit persoonlijk of in gezinsverband te doen, geven we hieronder de tekst van het officiële jubileumgebed, dat dit jaar in Fatima gebeden wordt, en een geredigeerde versie van de toewijding die paus Johannes Paulus II heeft uitgesproken in 1984.

Voor wie méér wil weten over de achtergronden van de verschijningen in Fatima en over het zonnewonder zijn er bij Betsaida een boek en een film verschenen. Het volgende nummer van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio zal eveneens aan Fatima gewijd zijn, met o.a. de bijdragen van de studiedag die in het Sint-Janscentrum plaatsvond.

Jubileumgebed van toewijding - Fatima 2017

Wees gegroet, Moeder van de Heer,
Maagd Maria, Koningin van de Rozenkrans van Fatima!

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
Gij zijt het beeld van de Kerk, bekleed met het licht van Pasen,
Gij zijt de glorie van ons volk,
Gij zijt de overwinning op de littekens van het kwaad.

Profetie van de barmhartige Liefde van de Vader,
Opvoedster in de Aankondiging van de Blijde Boodschap van de Zoon,
Teken van het brandende vuur van de Heilige Geest,
onderricht ons, in dit dal van vreugden en van tranen,
in de eeuwige waarheden die de Vader openbaart aan de allerkleinsten.

Toon ons de kracht van uw beschermende mantel.
In uw Onbevlekte Hart
wees de toevlucht voor de zondaars
en de weg die leidt naar God.

Verenigd met mijn broeders en zusters
in geloof, hoop en liefde
wijd ik mij toe aan uw Onbevlekt Hart.
Verenigd met mijn broeders en zusters,
op uw voorspraak,
wijd ik mij toe aan God,
Maagd van de Rozenkrans van Fatima.

Bekleed met het licht dat uitstraalt van uw handen
zal ik de Heer uiteindelijk loven in alle eeuwen der eeuwen.

Amen.

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht,
heilige Moeder van God!

Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen zingt,
wenden wij ons thans tot u, onze Moeder.
U kent ons lijden en onze hoop. Uw moederlijke hart deelt
in de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister,
die onze wereld schokt.
Wil luisteren naar ons bidden, nu wij ons
op aandrang van de Heilige Geest
rechtstreeks tot uw hart wenden;
wil als Moeder en Dienstmaagd des Heren
ons omarmen in uw liefde,
nu wij ons aan uw Onbevlekt Hart toevertrouwen en toewijden.

Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons,
Moeder van Christus, voor u, voor uw Onbevlekt Hart,
in die toewijding waarmee uw Zoon, uit liefde tot ons,
Zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei:
“Omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn” (Joh. 17, 19).

Wanneer wij ons vandaag aan u, Moeder, toewijden,
vertrouwen wij ook al onze dierbaren,
onze Kerk en onze wereld aan u toe
en leggen deze in uw moederlijke hart.
O Onbevlekt Hart, help ons het gevaar van het kwaad
te overwinnen, dat zo gemakkelijk in ons hart wortel schiet
en waarvan de uitwerkingen ons dagelijkse leven belasten
en ook de weg naar de toekomst lijken te versperren.

Van honger en nood, bevrijd ons.
Van ieder vorm van oorlog en terreur, bevrijd ons.
Van de zonden tegen het leven van de mens
vanaf zijn oorsprong, bevrijd ons.
Van iedere ongerechtigheid in de sociale, nationale
en internationale verhoudingen, bevrijd ons.
Van de verduistering van het oordeel
over wat goed is of kwaad, bevrijd ons.
Van de zonden tegen de Heilige Geest, bevrijd ons.

Hoor, Moeder van Christus, ons hulpgeroep,
waarin het leed van alle mensen tot u opklinkt.
Help ons om in de kracht van de Heilige Geest
alle zonden te overwinnen.
Moge de oneindige heilskracht van de Verlossing
zich opnieuw openbaren in de geschiedenis van de wereld:
de macht van de barmhartige liefde.
Moge zij het kwaad een halt toeroepen.
Moge zij de gewetens veranderen.
Moge in uw Onbevlekt Hart voor allen
het licht van de hoop ontluiken!

Naar het toewijdingsgebed, uitgesproken door de
H. Paus Johannes Paulus II op 25 maart 1984Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook