Internationale spreker op studiedagen

donderdag, 3 maart 2011

Jaarlijks worden in het Sint-Janscentrum studiedagen gehouden voor seminaristen en jonge priesters van het Bossche bisdom. Deze studiedagen, op donderdag 10 en vrijdag 11 maart, staan dit jaar in het teken van de omgang van de Kerk met de media.

Austen Ivereigh

Austen Ivereigh, Catholic VoicesOp donderdagochtend is de Engelsman Austen Ivereigh bereid gevonden om een uiteenzetting te geven over de beeldvorming van Kerk in de media. Hij is verbonden aan Catholic Voices, een Britse organisatie die vanuit kerkelijke zijde de communicatie rond het recente pausbezoek aan Engeland heeft gecoördineerd. Dit resulteerde in een positieve publieke opinie. Daarnaast heeft de organisatie onlangs laten weten dat zij van plan is om een ‘Catholic Voices Academy’ op te richten in meerdere landen.

Perschefs

Het programma op donderdagmiddag is op de praktijk gericht. Door middel van interviewsessies verdiepen we ons in deelgroepen met verschillende sprekers, die vanuit een professionele achtergrond dagelijks betrokken zijn bij het samenspel tussen Kerk en media. Sprekers zijn  Mevr. Doenja Van Belleghem, perschef van het bisdom Brugge; Wim Peeters, perschef van het bisdom Haarlem-Amsterdam en Mevr. Daphne van Roosendaal, perschef van Bisdom Breda.

Erik Sengers

Op vrijdagochtend spreekt dr. Erik Sengers, godsdienstsocioloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en stafmedewerker aan het bisdom van Haarlem-Amsterdam over zijn visie op hedendaagse ontwikkelingen binnen de Kerk en de rol van de media daarin.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook