“Religieus leven gaat door”

woensdag, 5 juni 2019

“Religieus leven houdt niet op te bestaan. Bondgenoten nemen het charisma over. Zij zijn de nieuwe religieuzen van deze tijd.” Dat betoogde broeder Bernardus Peeters ocso vorige week in het Bossche Sint-Janscentrum op de tweede bijeenkomst van religieuzen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

De abt van Abdij Koningshoeven illustreerde zijn opvatting met een lied van de onlangs overleden zangeres Kinga Bán, waarin ze zong dat de naderende dood niet het einde was. Kinga Bán was ongeneeslijk ziek en geloofde dat er geen einde zou komen aan de liefde die in haar leefde.

Blikveld

Bijeenkomst religieuzen Bisdom ’s-HertogenboschBroeder Bernardus Peeters riep de religieuzen op open te blijven staan voor datgene wat er zich buiten hun blikveld afspeelt en de dialoog aan te gaan. Het religieuze leven gaat door, met bondgenoten die ten dienste staan van de lokale kerk.

De bijeenkomst onder de titel ‘Het verhaal gaat door...!’ was een vervolg op de eerste ontmoeting van religieuzen die in oktober 2018 plaatsvond op uitnodiging van broeder Hans van Bemmel ofm, bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Na die bijeenkomst uitten velen de wens om als religieuzen vaker samen te komen. Dat resulteerde op 27 mei in ’s-Hertogenbosch in een tweede ontmoeting van religieuzen en hun bondgenoten.

Ruimte

Na een eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal, gecelebreerd door Mgr. Gerard de Korte, kwamen de deelnemers samen in het Sint-Janscentrum. Dagvoorzitter br. Hans van Bemmel heette de ruim 120 deelnemers welkom. Broeder Bernardus wist de aanwezigen vervolgens een uur lang te boeien met zijn verhaal over ‘Gij die mij ruimte geeft’: over de innerlijke ruimte en de publieke ruimte waartussen een gezonde balans gevonden moet worden hetgeen niet altijd even gemakkelijk is. Het is de ruimte van het religieuze leven, die in verschillende vormen tot uitdrukking is gebracht in de loop van de geschiedenis.

In deze 21ste eeuw verdwijnt het religieuze leven in ons bisdom uit de publieke ruimte. Daar staat tegenover dat er op verschillende plaatsen vitale vormen terugkomen zoals bijvoorbeeld het San Damiano stadsklooster in ’s-Hertogenbosch en de oprichting van internationale communiteiten bij de Spiritijnen.

Missionair

Mgr. De Korte reageerde op de lezing van broeder Bernardus. Ook hij betoonde zich overtuigd dat het religieuze leven doorgaat: “In kleinere groepen weliswaar, maar we moeten missionair blijven zoals ook de oproep van paus Franciscus luidt. Met nieuw elan de boodschap van Jezus Christus uitdragen.”

 

(tekst en foto overgenomen van www.bisdomdenbosch.nl)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook