Nederlandse priesterstudenten in Schiedam

Jaarlijkse ontmoeting dit jaar in Bisdom Rotterdam

Alle priesterstudenten van Nederland kwamen samen in Schiedam tijdens de jaarlijkse Ontmoeting Priester­stu­denten Nederland (OPN) op zaterdag 23 februari. Deze bijeenkomst rouleert tussen de bisdommen. Dit jaar was het bisdom Rotterdam aan de beurt.

“Al vanaf begin jaren ’90 ontmoeten de priesterstudenten van de verschillende seminaries en konvicten elkaar”, vertelt rector Walter Broeders van Vronesteyn. “Je bent allemaal op weg naar hetzelfde doel. Het is goed om samen te komen en met elkaar te delen wat je bezig houdt en wat eigen is aan jouw bisdom. We zijn één Kerk en mogen samen optrekken.”

“We hebben gekozen voor Schiedam, omdat dat de stad is van Liduina. Zij is in heel Nederland bekend en wordt in de mooie basiliek van Schiedam vereerd om haar trouw, lijden en geloof in de eucharistie. Tijdens het middagprogramma kregen de studenten een rondleiding door de stad langs de belangrijke plekken van Liduina’s leven.”

De ontmoetingsdag begon met een eucharistieviering waarin Mgr. Van Luyn celebreerde.Mgr. Van den Hende kon niet deelnemen aan het programma vanwege andere verplichtingen. Het evangelie ging over de gedaanteverandering van Jezus op de berg, waarbij Gods stem uit een wolk klinkt en de leerlingen oproept om naar Jezus te luisteren.

“‘Luisteren’ veronderstelt een echte relatie tot de persoon die tot ons spreekt”, zegt Mgr. Van Luyn tijdens de homilie. “Luisteren is niet oppervlakkig aanhoren wat er gezegd wordt en weer overgaan tot de orde van de dag. Luisteren is gehoor schenken. Het is je verplaatsen in de andere persoon, bereid om gehoor te geven en om te gehoorzamen. (…) Het Woord onthouden en onderhouden, van binnen uit, met het hart, met heel de persoon, met de eigen gevoelens, herinneringen, afwegingen, keuzes, verbondenheid en relatie.”

De priesterstudenten zongen aan het einde van de dag gezamenlijk de vespers en er was aanbidding in de basiliek. Ter afsluiting aten zij samen. Rector Walter Broeders: “Luisteren stond centraal. We hebben tijdens de Ontmoeting mogen luisteren naar het woord van de Heer, naar de verhalen van Liduina van Schiedam en naar elkaars verhalen”, zegt rector Walter Broeders die spreekt van een goede bijeenkomst.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch