Diakenopleiding

“De twaalf riepen nu de leerlingen bijeen in vergadering en zeiden: ‘Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord.’”

De diakenopleiding van het bisdom heeft een aantal vernieuwingen ondergaan om de opleiding meer op de praktijk af te stemmen. Korte praktijkervaringen en ‘snuffelstages’ aan het begin van de opleiding zijn nieuw, om vroegtijdig kennis te maken met de pastorale praktijk.

Diakonaat betekent ‘dienstbetoon’

Diakens zetten zich, geïnspireerd door Jezus Christus, in voor het geloof de Kerk en de mensen. De meeste diakens zijn actief in de parochie op liturgisch en pastoraal vlak. Ze zijn doorgaans gehuwd en hebben een gezin. Veel diakens oefenen hun taak uit als nevenfunctie en hebben daarnaast een (parttime) baan. Er zijn ook diakens die als fulltime professionele kracht in de Kerk werken. Sinds 1987 zijn in het bisdom Den Bosch ruim tachtig permanent diakens gewijd. De meeste van hen zijn ook nu nog actief in de parochie of in het categoriale pastoraat, zoals de zorgsector. Alle diakens zijn benoemd door de bisschop.

Meer infomatie

In het menu rechts kunt u meer informatie over de opleiding vinden.
Klik hier om de studiegids te bekijken. (versie 13 april 2019)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch