Diakenopleiding

“De twaalf riepen nu de leerlingen bijeen in vergadering en zeiden: ‘Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord.’” (Handelingen van de apostelen 6, 1-6)

Diaconaat betekent ‘dienstbetoon’

Diakens zetten zich, geïnspireerd door Jezus Christus, in voor het geloof de Kerk en de mensen. De meeste diakens zijn actief in de parochie op liturgisch en pastoraal vlak. Ze zijn doorgaans gehuwd en hebben een gezin. De diakenopleiding die het Sint-Janscentrum aanbiedt leidt mannen op om onbezoldigd aan het werk te gaan. Zij oefenen hun ambt van diaken uit als ‘nevenfunctie’, veelal naast een (parttime) baan.

Er zijn ook diakens die als fulltime beroepskracht in de Kerk werken. Voor hun gelden andere opleidingseisen. Voor pastoraal werkers met een theologische opleiding die diaken willen worden, volgen een speciaal traject, de zgn. ‘Korte Route naar het diaconaat’.

Meer informatie

De studenten van de diakenopleiding volgen tenminste het vijfjarig minorprogramma van de opleiding godsdienstwetenschappen (deeltijdopleiding), aangevuld met een programma van geestelijke-pastorale vorming (dit is inclusief stages in de pastorale praktijk). De colleges zijn op zaterdagen en worden gevolgd samen met studenten van o.a. de catechistenopleiding.

In het menu rechts kunt u meer informatie over de opleiding vinden.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch