Geloofscursus ‘Groeien in Geloof’

  • Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven?
  • Vind je het moeilijk om te verwoorden wat de kern is van je geloof?
  • Zoek je het christelijk geloof beter te begrijpen?
  • Voel je de nood aan reflectie op je christen-zijn?
  • Ben je als vrijwilliger in de parochie op zoek naar een steviger geloofsinzicht?

Als je minstens één vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden, is deze cursus iets voor jou!

Programma

Het eerste jaar beoogt een samenhangend beeld van de hoofdlijnen van het christen-zijn te bieden. Vertrekpunt is Jezus Christus. De naam ‘christen’ heb je immers te danken aan het feit dat we geloven dat Jezus de Christus is. Je maakt kennis met het volk waaruit Hij werd geboren, je volgt Hem in zijn leven, hoe in Hem het Rijk Gods nabij komt, hoe Hij zijn leven daarvoor geeft en daartoe een gemeenschap verzamelt.

Geloofscursus Bisdom Den BoschDaarna maak je kennis met die gemeenschap van Jezus, de Kerk, en sta je stil bij wat de uit Hem gegroeide gemeenschap ervan gemaakt heeft. In vogelvlucht volgen we dan de Kerk door tijd en ruimte, zien daarbij haar menselijke onvolmaaktheid, maar vooral hoe ze steeds opnieuw bezield wordt door de heilige Geest. Het leven van de Kerk heden ten dage komt ter sprake en hoe ze ons telkens opnieuw in contact brengt met Christus, in wie we God mogen ontmoeten. Om dan uit te komen bij de opgave van dit alles te leven en het geloof getrouw, maar eigentijds en van binnenuit, te belijden en door te geven.

In het tweede jaar bespreken we de wezenlijke en fundamentele inhoud van de katholieke leer aan de hand van de Catechismus van de katholieke Kerk. De bijeenkomsten zijn dan ook geordend rond drie pijlers: de geloofsbelijdenis van ons doopsel (het Symbolum), de sacramenten van het geloof, het geloofsleven (de geboden en het gebed). Of anders verwoord: rond het geloof belijden, het geloof vieren en het geloof beleven.

De systematische wijze waarop de Catechismus het geloof bespreekt, het eigen taalgebruik, de verwijzingen naar de heilige Schrift en andere kerkelijke documenten, maakt dat je het christen-zijn, zoals je dat in het eerste jaar hebt verkend, nu verder verrijkt en verdiept en dat je je ook kerkelijke opvattingen en begrippen eigen maakt om het geloof door te geven.

Opzet

De cursus wordt jaarlijks gegeven in de periode september – juni. Het eerste jaar omvat negentien bijeenkomsten en het tweede jaar twintig. Iedere bijeenkomst bestaat uit een heldere uitgebreide uiteenzetting door een docent, een gebedsmoment en enige onderlinge uitwisseling. Jaarlijks worden er drie huiswerkopdrachten gemaakt die zowel op je eigen geloofsvorming zijn gericht als op de praktijk van het verwoorden van het geloof in het leven van alledag en in het werken als parochieel vrijwilliger.

Wat het Vormingscentrum van je verwacht

  • inschrijving vóór september (om in september te kunnen starten)
  • wens om het christelijk geloof beter te begrijpen en te groeien in je relatie met Christus en zijn Kerk
  • een trouwe aanwezigheid gedurende de cursusavonden en bijdrage aan de groepsdynamiek
  • een bijdrage aan de kosten van € 90,00 per cursusjaar

Waar en wanneer

De cursus wordt gegeven op het Sint Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch, op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Informatie en inschrijving

Met vragen en voor aanmelding kunt u terecht bij het Diocesaan Vormingscentrum, tel. 073-6125488, vragen naar Anja van der Els of Ellen Kleinpenning. Per e-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch