Priesteropleiding

  • Wie ben ik?
  • Wat moet ik doen met mijn leven?
  • Wat is mijn Roeping?

Heeft u deze vragen ook wel eens? U vraagt zich dan af: moet ik doorgaan op de weg die ik bewandel? Moet ik niet een andere weg inslaan?
Is er iets anders, dat “meer” betekenis aan mijn leven geeft?

Is er “meer” voor mij?

Het zou kunnen zijn dat u meer belangstelling krijgt voor geloof en Kerk, voor God en zijn relatie met de mensen. In dat geval groeit er (misschien) bij u een bijzondere roeping: een leven als priester in dienst van God en de mensen. Zo’n roeping kan zich uiten als een verliefdheid of als een diep verlangen om uzelf steeds meer met geloofszaken bezig te houden. Dit roept nog veel vragen op.

Hoe krijg ik duidelijkheid?

Om te ontdekken in welke richting uw roeping gaat, moet u naar uw hart blijven luisteren. Heb aandacht voor de signalen die u dichter bij God en zijn vrede brengen. Richt u op Jezus Christus. U leert Hem en zijn plan met uw leven beter kennen door de viering van de Eucharistie, door het lezen en overdenken van de Bijbel, door te bidden, door iedere dag te leven in zijn Geest en door gesprekken met ‘ervaren’ gelovigen, zoals priesters.

Bewaar ondertussen wat diep in u leeft als uw geheim, tot u meer zekerheid heeft. Heb geduld en vertrouwen. God zal duidelijkheid brengen over de vraag: ‘is dat iets voor mij, priester worden?’ Priester worden doet u niet zomaar. Daarom begint onze opleiding met een spiritualiteitsjaar. Een jaar van kennismaking, bezinning en ontdekking rond vragen zoals:

  • Wie ben ik als mens?
  • Waar geloof ik in?
  • Wat betekent de Bijbel voor mij?
  • Waar kan ik God vinden?
  • Wat is gebed?
  • Wat is priester-zijn?

Het is dus een jaar van vragen, leren en ervaren. Tijdens dat jaar woont u met uw klasgenoten in het Van Gilshuis, dat grenst aan het hoofdgebouw van het Seminarie, het Sint-Janscentrum. De maaltijden, de lauden, de vespers en de Heilige Mis worden samen gedaan met de hele seminariegemeenschap. Het spiritualiteitsjaar een eigen aangepast programma. Daarin is plaats voor colleges en bezinning, ontmoeting en geloofsgesprek, excursies en stages. Wie zich aanmeldt voor het Sint-Janscentrum wordt niet meteen in het diepe gegooid. In het spiritualiteitsjaar krijgt u de kans om geleidelijk te groeien in het katholieke geloof en in uw eigen roeping. Vanaf het eerste moment wordt er aandacht besteed aan uw algehele vorming als mens en als christen, onderweg naar het priesterschap. Een priester moet immers een man uit één stuk zijn. Dat vereist dat hij kwaliteiten ontwikkelt op alle terreinen van zijn gelovig mens-zijn.

Meer informatie

In het menu rechts kunt u meer informatie over de opleiding vinden.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch