Kennismaking met de priesteropleiding

Welkom op het Sint-Janscentrum

Er bestaan verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het seminarie. Zo zijn er oriëntatiedagen voor Kerstmis en Pasen en is er een oriëntatiereis tijdens de zomervakantie. Ook bestaat de mogelijkheid om door het jaar heen enkele dagen met de seminaristen mee te leven. Belangstellenden worden tevens uitgenodigd voor de jaarlijkse wijdingen.

Mocht blijken dat je serieus overweegt om priester te worden, dan ben je welkom voor een nader gesprek met de rector.

Gezamenlijk wordt vervolgens bekeken of je, gezien je levensstaat, vooropleiding en motivatie, een kandidaat voor het seminarie kan zijn. Ook enkele gesprekken met een psycholoog maken onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Daarnaast zijn er enkele officiële bescheiden te overleggen en enige referentieadressen op te geven van personen die jouw geschiktheid voor de priesteropleiding kunnen bevestigen.

Bovendien vindt er een kennismaking plaats met de bisschop. Tenslotte kan in een afrondend gesprek met de rector de aanname volgen.

Hoe nu op weg

Benieuwd geworden? Kom eens vrijblijvend langs om je te bezinnen op je roeping. Dat kan langs vele wegen. Eén ervan is de Aanbidding van het sacrament. En dat kan iedere dag!

Wie weet is Zijn weg ook jouw leven!

 

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch