Priester worden

In onze tijd zijn velen op zoek naar zingeving en spiritualiteit in hun leven. Oppervlakkigheid is voor hen niet genoeg. Zij verlangen naar meer. In dit alles hebben priesters een prachtige taak. Zij zijn wegwijzers in een wereld waarin God en de Kerk niet meer vanzelfsprekend zijn. Zij brengen diepgang, bevorderen de verbondenheid van de mensen met God en met elkaar. Geraakt door de liefde van Jezus Christus wil de priester een man van God zijn voor de mensen. Hij is dienstbaar aan God en aan de mensen.

Litanie tijdens de priesterwijdingZo bouwt de priester de Kerk op tot een plaats van hoop. Hij wordt hiertoe gezonden door Jezus Christus. Dit delen in de zending van Jezus geeft aan de priester een duidelijke identiteit, in verbondenheid en onderscheidenheid ten opzichte van de andere gelovigen. Het is zijn levenstaak om, vanuit een diepe verbondenheid met Jezus, God bij de mensen te brengen en de mensen bij God. Omdat Jezus zelf – gedreven door liefde – deze zending heeft volbracht in een algehele beschikbaarheid voor God en diens werk onder de mensen, wordt van de priester hetzelfde gevraagd.

Dienst aan God en aan de mensen

Deze algehele beschikbaarheid en gelijkvormigheid aan Jezus Christus, komt tot uitdrukking in zijn ongehuwde levensstaat, het celibaat. Het is een getuigenis van een alles gevende liefde, tastbaar gemaakt in de dagelijkse zorg voor de geloofsgemeenschap die aan de priester wordt toevertrouwd.

 

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch