Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau

Logo Pauselijke Universiteit Johannes Paulus IIOmwille van de verschillende elementen, die het Sint-Janscentrum met paus Johannes Paulus II verbinden, is in het Sint-Janscentrum een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.

Door de samenwerking met deze universiteit kunnen de seminaristen, na het behalen van voldoende studieresultaten en het schrijven van een volwaardige thesis, een academische en kerkelijke graad behalen die gelijk staat met het Europese diploma van een MA (Master of Arts). Tevens is er de mogelijkheid om, door middel van de nodige pedagogische bekwaming, een onderwijsbevoegdheid te behalen die toegang geeft tot godsdienstonderricht in de hogere graad van het middelbaar onderwijs.

De Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau (Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie) kent een bewogen geschiedenis. Deze universiteit komt voort uit de theologische faculteit van de aloude Jagiellonische Universiteit in Krakau (gesticht in 1364).

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te KrakauIn 1954 werd de Jagiellonische theologische faculteit, die sinds 1397 bestond, door de communisten gesloten. In reactie hierop richtte de toenmalige aartsbisschop van Krakau, Karol Wojtyla (later

Paus Johannes Paulus II) binnen zijn seminarie een theologische faculteit op, die de traditie van de faculteit van de Jagiellonische Universiteit zou voortzetten.

De eerste rector werd professor Marian Jaworski, een filosoof, collega en persoonlijke vriend van Johannes Paulus II, later de kardinaal-aartsbisschop van Lviv. De faculteit ontwikkelde gaandeweg zich tot een ‘Pauselijke Academie voor Theologie’. Paus Benedictus XVI verhief haar in 2010 tot ‘Pauselijke Universiteit’ – één van de weinige pauselijke universiteiten buiten Rome.

Naast de oorspronkelijke, theologische faculteit zijn er aan de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau faculteiten voor filosofie, geschiedenis, voor culturele en voor sociale wetenschappen. De universiteit heeft vriendschapsverbanden met o.a. de Ruhr-Universität Bochum in Duitsland en met de Universiteit van Graz in Oostenrijk.

Grootkanselier van de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau is de aartsbisschop van Krakau, kardinaal Stanislaw Dziwisz, de jarenlange secretaris van Paus Johannes Paulus II.

 

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch