FAQ – Veelgestelde vragen

Waarom naar het Sint-Janscentrum komen?

De Sint-Jan gezien vanuit natuurgebied de Bossche Broek

Het Sint-Janscentrum is de priesteropleiding van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Er is een evenwichtige, kerkelijke identiteit, degelijke studie, dagelijkse eucharistieviering, getijdengebed, aanbidding. Natuurlijk is er ook veel tijd voor ontspanning! Het seminarie ligt in de Bossche binnenstad, vlak bij de kathedraal en het bisschopshuis.

Op vijf minuten loopafstand is er de Bossche Broek, een uitgebreid natuurgebied waarin je kunt wandelen en fietsen. Op het Sint-Janscentrum trek je op met jonge mannen die jouw idealen delen; met hen laat je je vormen tot priester naar het hart van de Heer. Je wordt mede gedragen door grote groep van leden van de gebedskring, die ons geestelijk steunen. Wat is er nog kenmerkend voor ons huis? De Brabantse gezelligheid!

Is het Sint-Janscentrum er ook voor mij?

De bisschoppen van Nederland hebben vastgesteld dat een kandidaat die zich aandient voor de priesteropleiding dient te beschikken over een diploma dat toegang geeft tot hoger onderwijs (dat wil zeggen VWO, HAVO of tenminste MBO-4). Op het Sint-Janscentrum treft men studenten aan met heel gevarieerde achtergronden: mensen met een universitaire vooropleiding, maar ook priesterkandidaten met beroepservaring in de horeca of in de scheepvaart.

Hoe weet ik of ik roeping heb?

Roeping betekent niet dat je op een bepaalde dag Gods stem hoort fluisteren in jouw oor. Roeping betekent dat het je zwaartepunt van je leven bij God wilt leggen. Je wilt jouw leven ten dienste stellen van God; je houdt van de Kerk; je wilt je inzetten voor de mensen. Je wilt God tot rode draad maken van al je doen en laten.

Studeren in de bibliotheekElk roepingsverhaal heeft eigen accenten: sommigen priesterkandidaten zijn geboeid door de studie van de theologie; anderen voelen meer voor de bijbel; nog anderen weten zich geraakt door de liturgie van de Kerk, of door inspirerende personen zoals paus Benedictus XVI of paus Johannes Paulus II, pater Damiaan, Moeder Teresa. Je houdt van de mensen en je wilt hun Gods liefde meedelen; je wilt hen in de naam van God nabij zijn in alle omstandigheden van hun leven, in vreugde en verdriet.

Het criterium van roeping is dat je bereid bent, zoals het roepingsverhaal van de apostelen in het evangelie het uitdrukt, ‘om alles achter te laten en Jezus na te volgen’.

Hoe ziet een dag op seminarie er uit?

Een dag op seminarie verloopt in de regel als volgt:

7.15 uur: lauden
7.30 uur: eucharistieviering
8.15 uur: ontbijt
9.00 uur: colleges
10.30 uur: koffiepauze met seminaristen en docenten
11.00 uur: colleges
12.30 uur: warme middagmaaltijd met seminaristen en docenten
13.45 uur: colleges en studietijd
17.30 uur: gezamenlijke aanbidding
18.00 uur: vespers
18.15 uur: stil gebed
18.30 uur: gezamenlijk avondmaal met de seminariegemeenschap en studietijd
22.00 uur: completen

Wie zijn de docenten?

Aan het Sint-Janscentrum zijn meer dan veertig verschillende docenten verbonden. Er zijn priesters onder hen, diakens, religieuzen, gehuwde mannen en vrouwen. Ze worden geselecteerd op hun vakbekwaamheid. Allen zijn van nabij betrokken bij de Kerk en bij het wel en wee van de opleiding. Sommige docenten komen uit ons eigen bisdom, anderen komen van universiteiten in binnen- en buitenland of van andere seminaries. Enkelen onder hen wonen in het Sint-Janscentrum, de overigen komen voor de colleges van elders. Zie ook de pagina docenten.

Is er ook ooit vakantie?

De seminarieweek loopt van zondagavond tot vrijdagavond na de vespers. De zaterdagen en zondagen zijn meestal vrij, behalve één weekend per maand: dan hebben we een bezinningsdag op zaterdag of een culturele activiteit of een uitstap op zondag. Verder is er een week herfstvakantie, twee weken kerstvakantie, een midweek met carnaval en twee weken na Pasen. De grote vakantie loopt van 29 juni (het hoogfeest van Petrus en Paulus) tot 8 september (het hoogfeest van Maria Geboorte).

Kost het veel geld om priester te worden?

Toen het Sint-Janscentrum werd opgericht, heeft de bisschop een specifieke financiële regeling uitgewerkt ter ondersteuning van de priesterstudenten. Maandelijks betalen de seminaristen een vast bedrag aan het seminarie ter vergoeding van kost en inwoning. Het bisdom biedt, ter grootte van dit kostgeld, een renteloze lening aan. Na de wijding wordt de studieschuld kwijtgescholden aan priesters die in het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkzaam zijn à rato van 10% per jaar. Voor de vergoeding van specifieke onkosten m.b.t. verzekeringen etc. kan in overleg met de rector een regeling getroffen worden.

Welk huisdier loopt rond in de tuin van het Sint-Janscentrum?

Kom en ontdekt het zelf!
Maak een afspraak door een berichtje te sturen naar info@sint-janscentrum.nl of bel naar 073-6123055 en leef enkele dagen met ons mee. Van harte welkom!

 

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch