Opleiding en vorming

College

Als het spiritualiteitsjaar je duidelijkheid heeft gegeven dat priester worden werkelijk jouw roeping is dan kun je de opleiding tot het priesterschap vanzelfsprekend het beste volgen op het Seminarie. Het Seminarie geldt als de ideale plaats van de priesteropleiding. Het tweede Vaticaans Concilie (1963-1965) heeft opnieuw de eerste voorkeur voor deze opleidingsvorm uitgesproken.

Het Seminarie wil een voortzetting zijn van de gemeenschap van de apostelen rondom Jezus. Dit seminarieleven wordt gestructureerd door een dag- en weekindeling, waarin de gemeenschappelijke momenten van gebed, studie, maaltijd en ontspanning zijn aangegeven.

Wat komt er in de vorming allemaal aan bod?

Het leven van een priester. Over het leven van een priester kan gezegd worden dat een viertal terreinen elkaar wederzijds en dagelijks doordringen, namelijk:

  • de bediening van het gebed en de sacramenten: liturgie
  • de herdelijker zorg voor de geloofsgemeenschap: gemeenschapsopbouw
  • de verkondiging en het geloofsonderricht: catechese
  • de persoonlijke begeleiding van mensen: pastoraat

 

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch