Seminarieleiding

Mgr. Gerard de Korte

Mgr. G. de Korte

Aan het hoofd van het Seminarie staat de bisschop van Bisdom ’s-Hertogenbosch. De bisschop is volgens het kerkelijke recht de eindverantwoordelijke voor de priesteropleiding.

 

 

Rector N. Swagemakers

Rector SwagemakersDe leiding van het seminarie heeft de bisschop gedelegeerd aan de rector, die samen met de staf het beleid uitvoert. De rector is hoofd van de gemeenschap en vertegenwoordiger van rechtswege in alle interne en externe aangelegenheden. Hij is verantwoordelijk voor de aanname en wegzending van kandidaten en voor de voordracht voor de wijdingen; voor aanstelling of ontslag van personeel en de zorg voor het huishouden. Daarnaast zorgt de rector voor het onderhoud van het gebouw; het culturele programma en de publiciteit. Tenslotte is de rector tevens verantwoordelijk voor de liturgie.

In het Sint-Janscentrum draagt de rector ook de verantwoordelijkheid voor de pastorale vorming. Daaronder vallen: de toewijzing en supervisie van stages, het zoeken van geschikte stageplaatsen en het aanwijzen en coördineren van de pastorale stage ter directe voorbereiding op de wijdingen.

De staf van het seminarie bestaat uit de rector, de spirituaal, de studierector en de econoom. Maandelijks worden alle relevante zaken besproken in de  stafvergadering onder leiding van de rector.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch