Vier pijlers

De vier pijlers van de priesteropleiding zijn:

I Geestelijke vorming

Groeien in een persoonlijke omgang met God, in gebedsleven en betrokkenheid bij de Kerk.
Geestelijke vormingDe spirituele vorming staat in onze priesteropleiding centraal. We bieden je een kader waarbinnen je als seminarist jouw relatie met de levende Heer kunt ontwikkelen. Deze relatie vormt de spil van je christelijke inspiratie en inzet. Door te leven vanuit Gods Woord en Sacramenten groei je in een volwassen en eigen priesterlijke spiritualiteit.

De geestelijke vorming bestaat onder meer uit de dagelijkse viering van de Eucharistie, en het kerkelijke ochtend- en avondgebed. Verder neem je jaarlijks deel aan een retraite en bezinningsdagen. Je volgt colleges over spiritualiteit en je hebt regelmatig gesprekken met je geestelijke leidsman, de spirituaal en met klasgenoten in geloofsgesprekken.

Het geestelijk leven heeft steeds een kerkelijk aspect. Priester worden is een proces van steeds meer thuis raken in de wereldwijde en eeuwenoude Kerkgemeenschap, vanuit een groeiende verbondenheid met Christus de Heer. Dit houdt in dat je als priesterstudent vertrouwd raakt met de liturgie, de leer en de geloofspraktijk van de Kerk, in bewuste eenheid met de bisschoppen en met de Paus in Rome.

II Menselijke vorming

Uitbouwen van sociale, collegiale en communicatieve vaardigheden in de praktijk van het gemeenschapsleven.

Onze tijd vraagt van priesters dat ze sterke en evenwichtige personen zijn. Communicatieve en culturele kwaliteiten zijn daarbij noodzakelijk. Tijdens de vormingsjaren als seminarist word je daarom ook in menselijk-sociaal opzicht voorbereid op je functioneren als priester.

Pastorale vormingDat gebeurt bijvoorbeeld door colleges psychologie, sociologie, management en communicatiewetenschappen, alsmede door persoonlijke begeleiding en training.

Verder biedt het dagelijkse gemeenschapsleven volop gelegenheid om te leren samenwerken, waarbij ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden krijgt. Juist het samenleven in het seminarie biedt een geschikt kader om zelfstandig, op anderen betrokken handelen aan te leren.

De collegialiteit, broederlijkheid en vriendschap die onder klasgenoten en huisgenoten groeit, is een belangrijke basis voor onderlinge bemoediging en samenwerking in de toekomst. Er is sport en muziek in het programma. Daarnaast is er volop ruimte om jezelf te ontplooien, rekening houdend met je eigen talenten en interesses.

III Intellectuele vorming

Verwerven van kennis en onderscheidingsvermogen in zaken van geloof en zingeving.
Intellectuele vormingParochianen van nu zijn mondige mensen. Ze verwachten van een priester dat hij zijn geloof kan verantwoorden temidden

van een pluralistische, zoekende en kritische samenleving. Als seminarist besteed je daarom het groot gedeelte van je tijd aan de studie. Deze studie is gericht op de uitbouw van je priesterlijke identiteit als man van God en man van de Kerk, in onze hedendaagse pastorale situatie.

IV Pastorale vorming

Ontwikkelen van een geschikte houding en in vaardigheden in de begeleiding van mensen, met name door praktijkstages.

In het spiritualiteitsjaar loop je mee met een pastoor en zie je wat hij doet en hoe hij leeft. Door de kunst af te kijken krijg je een reëel beeld van wat later van je verwacht wordt. Je ervaart daarin of dit bij je past. Hiervoor zijn twee weken in het programma opgenomen.

Pastorale vorming

In het derde jaar wordt er stage gelopen door pastorale gesprekken te oefenen en daar feedback op te krijgen.

In het vierde jaar staat in het teken van catechese. Dit gebeurt op een basisschool of bij de voorbereiding van Eerste Heilige Communie en het Vormsel.

In het vijfde jaar loop je mee met de pastoor in het pastoraat en ervaar je een zo breed mogelijk pastoraal gebied. Ook onderneem je zelf enkele parochieactiviteiten.

In het zesde jaar ben je 5 dagen in de week in de parochie, waarbij je door een ervaren pastoor de praktijk leert.

Al deze stages worden uiteraard begeleid, zowel inhoudelijk als d.m.v. supervisie.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch