Opleiding godsdienstwetenschappen

Als vrucht van enkele voornemens, genoemd in de beleidsnotitie Samen bouwen in vertrouwen (2016), is het bisdom van ’s-Hertogenbosch een samenwerkingsverband aangegaan met het Sint-Bonifatiusinstituut te Vogelenzang, die op haar beurt een band heeft met de Pauselijke Universiteit van Lateranen.

Het Sint-Bonifatiusinstituut biedt een opleiding godsdienstwetenschappen. Een opleiding voor gelovige leken (mannen en vrouwen), die ingericht wordt in twee vormen: een zwaardere zesjarige (major) en een lichtere vijfjarige (minor) variant.

De minor-variant is de basis voor twee andere (pastorale) opleidingen: de diakenopleiding en de catechis­ten­op­leiding. Studenten aan deze opleidingen volgen naast de theologische vakken tevens een programma van geestelijke-pastorale vorming opdat ze als onbezoldigde krachten – als permanent diaken of catechist – in de parochie aan het werk kunnen.

Wie op zoek is naar een stevige kennismaking met het christelijk geloof, kan deelnemen aan de basiscursus Theologie. Het is een gedegen kennismaking met het christelijk geloof aan de hand van de Catechismus van de katholieke Kerk. Het is een cursus van een jaar, bestaande uit een achttal zaterdagochtenden en thuis-opdrachten ter voorbereiding en ter verwerking van de cursusstof. Vertrouwd zijn met de Catechismus van de katholieke Kerk is één van de toelatingseisen voor de catechistenopleiding en vergemakkelijkt deelname aan de opleiding godsdienstwetenschappen.

Aanbod

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch