Het Vormingscentrum

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft al vele jaren een eigen priesterseminarie, diakenopleiding en instituut voor godsdienstwetenschappen, beter bekend als het Sint Janscentrum. Velen hebben hier hun ambtsopleiding ontvangen, het vormingstraject tot Pastorale Assistentie gevolgd of deelgenomen aan cursussen en vormingsdagen. Als vrucht van enkele voornemens, genoemd in de beleidsnotitie Samen bouwen in vertrouwen (2016), kunnen we nu nieuwe opleidingen en cursussen aan u presenteren.

Het betreft allereerst een theologie-opleiding voor gelovige leken (mannen en vrouwen), die ingericht wordt in twee vormen: een zware (major) en een lichte (minor) variant. De lichte variant is de basis voor twee andere opleidingen: de diakenopleiding en de catechis­ten­op­leiding. Studenten aan deze opleidingen volgen naast de theologische vakken tevens een programma van geestelijke-pastorale vorming opdat ze als onbezoldigde krachten als permanent diaken of catechist in de parochie aan het werk kunnen.

Voor degenen die geen theologie-, diaken- of catechisten­op­leiding willen volgen , maar wel geïnteresseerd zijn in een gedegen theologische en pastorale vorming, kunnen deelnemen aan een driejarige basiscursus Theologie.

Wie op zoek is naar een kennismaking met het christelijk geloof, kan deelnemen aan de cursus Inleiding in het christelijk geloof. Een cursus van een jaar, bestaande uit een achttal zaterdagochtenden en thuis-opdrachten ter voorbereiding en ter verwerking van de cursusstof.

Aanbod

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch