Catechistenopleiding

Studenten die een zending als catechist in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch ambiëren, volgen tenminste de vijfjarige minor-variant van de deeltijdopleiding godsdienstwetenschappen en nemen tegelijkertijd deel aan de geestelijke-pastorale vorming (‘diocesane toeleiding’). Beide delen samen vormen de catechistenopleiding.

De catechist

De catechist (m/v) wordt door de bisschop gezonden voor ‘de missionaire omvorming van de parochie’:

  • De omvorming van de catechese
    Als catechist behartig je de volwassenen-, jongeren- en kindercatechese, volgens het model van ‘catechese als initiatie’.
  • De vernieuwing van de pastoraal
    Als catechist ben je animator van missionaire activiteiten en projecten in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen.
  • De vernieuwing van de gelovigen en vrijwilligers in de parochie
    Als catechist inspireer je andere gelovigen opdat deze de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus (gaan) nemen; je rust (nieuwe) vrijwilligers toe voor het (missionaire) werk.

“De congregatie voor de Evangelisatie van de volkeren heeft altijd een bijzondere interesse gehad in de catechisten als primaire factor voor Evangelisatie. I.v.m. radicale veranderingen in de wereld en het bewustzijn van zijn verantwoordelijkheden wil de congregatie voor de Evangelisatie van de volkeren aandacht vragen voor de huidige situatie en vooruitzichten bieden voor de verdere ontwikkeling van dit ‘prijzenswaardige leger van lekenapostelen’.” (Guide for Catechists, Introduction)

Meer informatie

De catechistenopleiding leidt op voor een onbezoldigde functie. Om bezoldigd als pastoraal werker of geestelijk verzorger aan het werk te kunnen, gelden hogere opleidingseisen. Informatie over de opleiding godsdienstwetenschappen is te vinden in de Studiegids Instituut Sint-Bonifatius (ten behoeve van de locatie Sint-Janscentrum).

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch