Basiscursus Theologie

Glas-in-loodraam in de Sint-Janskathedraal (foto: Wim Koopman)In de basiscursus Theologie worden, tijdens een achttal bijeenkomsten, de grote thema’s uit het katholieke geloof, in hun onderlinge samenhang, besproken aan de hand van de Catechismus van de katholieke Kerk (CKK).

De cursus is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft om studie te maken van het geloof van de katholieke Kerk en er (veel) meer van wil weten.

De cursus wordt aanbevolen voor kandidaten die overwegen zich aan te melden voor de diaken- of catechistenopleiding.

De cursus omvat groepsbijeenkomsten en enige mate van zelfstudie. D.w.z. iedere bijeenkomst wordt thuis voorbereid (verkenning van het thema) en na iedere cursusbijeenkomst (waarin het thema wordt verbreed) wordt thuis (ter verdieping) een schriftelijke opdracht gemaakt.

De cursus wordt gegeven op zaterdagen, telkens van 10.00 tot 12.30 uur gevolgd door een middagmaal. De cursuslocatie is het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogenbosch.

Info en aanmelden

Cursusdata

  • zaterdag 26 september 2020
  • zaterdag 24 oktober 2020
  • zaterdag 14 november 2020
  • zaterdag 12 december 2020
  • zaterdag 23 januari 2021
  • zaterdag 6 maart 2021
  • zaterdag 17 april 2021
  • zaterdag 5 juni 2021

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch