Cursus inleiding in het katholieke geloof

In een achttal bijeenkomsten worden de grote thema’s uit het katholieke geloof, in hun onderlinge samenhang, besproken aan de hand van de Catechismus van de katholieke Kerk.

De cursus is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer van wil weten. De cursus wordt aanbevolen voor kandidaten die overwegen zich aan te melden voor de diaken- of catechistenopleiding.

De cursus omvat groepsbijeenkomsten en enige mate van zelfstudie. D.w.z. iedere bijeenkomst wordt thuis voorbereid (verkenning van het thema) en na iedere cursusbijeenkomst (waarin het thema wordt verbreed) wordt thuis (ter verdieping) een schriftelijke opdracht gemaakt.

De cursus wordt gegeven op zaterdagen, telkens van 10.15 tot 12.45 uur gevolgd door een middagmaal. De cursuslocatie is het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogenbosch.

Meer info en aanmelden

Cursusdata

  • zaterdag 21 september 2019
  • zaterdag 26 oktober 2019
  • zaterdag 23 november 2019
  • zaterdag 7 december 2019
  • zaterdag 18 januari 2020
  • zaterdag 15 februari 2020
  • zaterdag 21 maart 2020
  • zaterdag 9 mei 2020

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch