Cursus inleiding in het katholieke geloof

In een achttal bijeenkomsten worden de grote thema’s uit het katholieke geloof, in hun onderlinge samenhang, besproken aan de hand van de Catechismus van de katholieke Kerk.

Cursus inleiding in het katholieke geloof

De cursus is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer van wil weten. De cursus wordt aanbevolen voor kandidaten die overwegen zich aan te melden voor de diaken- of catechistenopleiding.

De cursus omvat groepsbijeenkomsten en enige mate van zelfstudie. D.w.z. iedere bijeenkomst wordt thuis voorbereid (verkenning van het thema) en na iedere cursusbijeenkomst (waarin het thema wordt verbreed) wordt thuis (ter verdieping) een schriftelijke opdracht gemaakt.

De cursus wordt gegeven op zaterdagen, telkens van 10.15 tot 12.45 uur gevolgd door een middagmaal. De cursuslocatie is het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogenbosch.

 


Meer info en aanmelden

Cursusdata

  • zaterdag 29 september 2018
  • zaterdag 3 november 2018
  • zaterdag 24 november 2018
  • zaterdag 19 januari 2019
  • zaterdag 2 februari 2019
  • zaterdag 9 maart 2019
  • zaterdag 23 maart 2019
  • zaterdag 11 mei 2019

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch