Trainen vrijwilligerskader

De memo Samen bouwen in vertrouwen (oktober 2016) noteert als beleidsvoornemen: Trainen van liturgisch, catechetisch en diaconaal kader op parochieniveau. Het vormingscentrum van het bisdom wil van dienst zijn bij het trainen van parochiƫle vrijwilligers.

  • door een parochie te helpen deze training zelf te geven
  • op diocesaan of regionaal niveau trainingsdagen en of cursussen aan te bieden.
  • cursus- en trainingsbijeenkomsten in de parochie te verzorgen. Dit kunnen dan afzonderlijke bijeenkomsten zijn of meerdere bijeenkomsten thematisch geordend in een cursus. De inhoud wordt altijd in overleg met de parochie ingevuld.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch