Geschiedenis

In 1967 werd het Groot Seminarie van het bisdom ’s-Hertogenbosch – sinds 1839 gevestigd in het Midden-Brabantse Haaren – na een bestaan van bijna 170 jaar opgeheven. De vorming en opleiding van toekomstige priesters werd toevertrouwd aan de Theologische Faculteiten van de Universiteiten van Nijmegen en Tilburg. Het resultaat viel, gezien het aantal te wijden priesters, tegen. Niet meer dan 27 priesters kreeg het bisdom in het seminarieloze tijdperk, dat twintig jaren duurde (1967-1987).

Bij Mgr. Johannes ter Schure (1985-1998) en zijn vicaris-generaal, mgr. Wim Jacobs (1988) groeide de gedachte aan de heroprichting van het seminarie. Op 14 september 1987 was het zover en ging het seminarie van start aan de Papenhulst in een vroeger klooster van de Fraters van Tilburg, die van daaruit jarenlang het lager en voortgezet onderwijs van vele scholen hadden behartigd.

Het Sint-Janscentrum heeft een bijzondere band met paus Johannes Paulus II die kort na de benoeming van bisschop ter Schure Nederland bezocht (1985). In aansluiting bij het pausbezoek werd in 1987 het Sint-Janscentrum opgericht.

Eerste rector was Mgr. drs. Antoon Hurkmans (1987-1998), die in laatstgenoemd jaar bisschop van ’s-Hertogenbosch werd. Zijn opvolger was drs. Jeroen Miltenburg (1999-2009), nu deken van Tilburg. Sinds september 2009 is Filip De Rycke de derde rector van het seminarie, nog steeds gevestigd in het vroegere Fraterhuis, in 1928 ontworpen door de architect Jos Duijnstee.

Vooraf aan de oprichting van het seminarie werd het “Sonnius Priesterfonds” opgericht, dat de materiële zaken van het seminarie behartigt. Tevens is aan het seminarie een Gebedskring verbonden, waarvan de meerdere duizenden leden door hun gebed en offer de priesteropleiding ondersteunen.

In het academiejaar 2011-2012 telt het seminarie twaalf priesterstudenten; er zijn negen kandidaten voor het permanente diaconaat en 65 deelnemers aan de cursussen van het diocesane vormingscentrum.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch