Geschiedenis

In 1967 werd het Groot Seminarie van het bisdom ’s-Hertogenbosch – sinds 1839 gevestigd in het Midden-Brabantse Haaren – na een bestaan van bijna 170 jaar opgeheven. De vorming en opleiding van toekomstige priesters werd toevertrouwd aan de Theologische Faculteiten van de Universiteiten van Nijmegen en Tilburg. Door het teruglopend aantal te wijden priesters in de tussenliggende twintig jaar, ontstond bij Mgr. Johannes ter Schure (Bisschop van ‘s-Hertogenbosch 1985-1998) de behoefte aan de heroprichting van een seminarie.

Gesteund door zijn vicaris-generaal, Mgr. Wim Jacobs, werd op 14 september 1987 het Sint-Janscentrum als seminarie geopend, gelegen aan de Papenhulst in een voormalig klooster van de Fraters van Tilburg, die van daaruit jarenlang het lager en voortgezet onderwijs van vele scholen hadden behartigd.

Het Sint-Janscentrum heeft een bijzondere band met paus Johannes Paulus II die kort na de benoeming van bisschop ter Schure Nederland bezocht (1985). De Paus stimuleerde de bisschop om een seminarie te openen. Het Sint-Janscentrum is vereerd met de aanwezigheid van een relikwie van de heilige Paus Johannes Paulus II in de kapel.

Eerste rector was Mgr. drs. Antoon Hurkmans (1987-1998), die in laatstgenoemd jaar bisschop van ’s-Hertogenbosch werd. Zijn opvolger was drs. Jeroen Miltenburg (1999-2009), nu deken van Tilburg. In september 2009 werd Filip De Rycke de derde rector van het seminarie. Na elf jaar was het goed om te veranderen. Op 1 januari 2021 nam Norbert Swagemakers de taak van hem over. Het Sint-Janscentrum herbergt tegenwoordig drie opleidingen, nog steeds gehuisvest in het vroegere Fratershuis, in 1928 ontworpen door de architect Jos Duynstee, in fraaie art-deco stijl van de Amsterdamse School.

Vooraf aan de oprichting van het seminarie werd het “Sonnius Priesterfonds” opgericht, dat de materiële zaken van het seminarie behartigt. Tevens is aan het seminarie een Gebedskring verbonden, waarvan de meerdere duizenden leden door hun gebed en offer de priesteropleiding ondersteunen.

Vanaf haar opening tot 2020 heeft de opleiding gezorgd voor meer dan honderd priesters en evenzovele permanente diakens. In 2018 werd voor de lekenvorming een samenwerkingsverband aangegaan met het Bonifatius instituut (dat een affiliatie heeft met de Pauselijke Universiteit van Lateranen).

Gedenksteen in de hal van het Sint-Janscentrum

Gedenksteen in de hal van het Sint-Janscentrum

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch