Optie 2 studiedagen SJC 2023

Uitnodiging studiedagen 2023

Jaarlijks organiseert het Sint-Janscentrum op de donderdag en vrijdag na Aswoensdag studiedagen.
Zo ook dit jaar: donderdag 23 en vrijdag 24 februari.

Het thema is: Vrouw en Kerk
We gaan in gesprek over een alledaags, boeiend maar ook spannend onderwerp.

Klik hier voor het gehele programma.

Voor extra informatie over de diverse voordrachten en sprekers klikt u hier.

U kunt zich tot zaterdagochtend 18 februari opgeven via e-mail: receptie@sint-janscentrum.nl

2022 kapel kerst 6

Zalig Kerstmis!

Als fervent kerststalbouwer kon pastoor Paul Janssen het niet laten….. en zie hier: uit de verborgen plekjes in het Sint-Janscentrum duikelde hij de kerstschatten op. Er lagen nog wat fraaie lappen stof bij. Een ongebruikte expositietroon (bedoeld voor de monstrans) leek hem geschikt als stal. Na een uurtje werk is dit het resultaat.
Rector Norbert Swagemakers, bewoners en betrokkenen van het Sint-Janscentrum wensen u een Zalig Kerstmis!

“Dat de vrede van het Christuskind door ons en onze wereld ontvangen mag worden. Dat wil ik graag met u wensen en bidden.
Voor u een Zalig Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar met alle zegen van onze Heer.”
– rector Norbert Swagemakers –

(foto’s van pastoor Paul Janssen)

Afscheid Albert van Gool _DSC6270_Jan Peeters (c)

Afscheid van de huismeester van het Sint-Janscentrum.

Op maandag 28 november nam het Sint-Janscentrum afscheid van Albert van Gool die na bijna 23 jaar als huismeester in dienst te zijn geweest, ander werk heeft gevonden.

Als huismeester zorgde Albert voor het onderhoud van het gebouw, de tuin en de apparatuur.
Alle lampen, schakelaars, knopjes, spijkers en schroefjes heeft Albert in zijn handen gehad. Ieder hoekje van het Sint-Janscentrum kent hij als geen ander.
Albert herstelde en maakte apparatuur, kasten en andere spullen. Hij kon met veel verschillende materialen overweg, had technisch inzicht en was creatief. Hij heeft menig ding hersteld en zo goed als nieuw gemaakt. Hij heeft daarin zijn vakmanschap laten zien. Als je er iemand over hoort wordt gezegd dat Albert het kon maken. Dat is een gave.

Veel seminaristen hebben goede herinneringen aan Albert die voor hand en spandiensten hulp kon bieden. Met name als er rond Sinterklaasavonden toneelstukjes werden opgevoerd waarvoor decorstukken gemaakt moesten worden.

Zo heeft Albert hier gewerkt en willen we aan hem blijven denken.

Rector Norbert Swagemakers gaf Albert een beeldje van een schilder als uitdrukking van dank.

Wij zijn Albert dankbaar voor de vele jaren dat hij zijn werk in het Sint-Janscentrum heeft verricht. Wij wensen hem geluk en Gods zegen in zijn verdere leven.

(foto’s: Jan Peeters)

20221121 studiedag diakens 5

Studiedag voor diakens

Op 21 november jl. werd in het Sint-Janscentrum de jaarlijkse diocesane studiedag voor diakens gehouden. Dit jaar kwamen zij samen rondom het thema; ‘Synodaliteit in de Bijbel’.
Het synodaal proces wat vorig jaar door paus Franciscus is afgekondigd heeft tot veel gesprekken geleid in parochies en bisdommen, waarvan de bevindingen zijn neergelegd in rapporten met het oog op de bisschoppensynode volgend jaar in Rome. Maar daarmee houdt het proces niet op. Het gaat verder en vraagt steeds weer om dialoog. (Hoe) kan de Bijbel daarbij een inspiratiebron zijn?
In de ochtend werden de diakens getrakteerd op een inleiding van prof. dr. Wim Weren, emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Na de Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal en de lunch nam Jeroen Goosen, medewerker van ons bisdom voor de diaconie, de diakens mee in het middagprogramma. Deze bestond uit een inleiding, een werkvorm in deelgroepen en uitwisseling. Invalshoek voor het middagprogramma was hoe de diaken verbinding kan maken tussen, liturgie, het werkveld diaconie en de wereld.
Aan het einde van de middag konden de diakens in gesprek met bisschop Gerard de Korte, die eveneens aan deze studiedag deelnam.
Bedankt voor jullie komst en veel zegen!

portret diakenwijding

5 november: diakenwijding van Peter Pot en Nick Kersten

Op zaterdag 5 november vieren we de wijding van Peter Pot en Nick Kersten. Om 10:30 uur zal bisschop Gerard de Korte beide heren tijdens een Eucharistieviering tot diaken wijden in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Peter Pot is getrouwd, vader van 3 kinderen en pastoraal werker in de parochie H.H. Cosmas en Damianus in Groesbeek.
Nick Kersten is seminarist van het Sint-Janscentrum en heeft het afgelopen studiejaar pastoraal mogen meewerken in de Maria geboorte kerk in Nijmegen en zal als diaken aan de gemeenschap in Nijmegen verbonden blijven op weg naar zijn priesterwijding.

Lees hier meer over de roeping van Peter Pot en Nick Kersten.

20220611_priesterwijding

Fotoserie priesterwijding Martijn Derks

Op de prachtige zaterdagochtend van 11 juni 2022 werd diaken Martijn Derks tot priester gewijd. Mgr. Gerard de Korte diende door middel van handoplegging en zalving van de handen het Sacrament toe tijdens een Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

We hebben weer een uitgebreide fotoserie toegevoegd aan het overzicht van wijdingen. Deze, en fotoseries van de laatste jaren, vindt u onder menu Extra, menuoptie Wijdingfoto’s.

20220524_martijn768

11 juni: Priesterwijding Martijn Derks

Rector Norbert Swagemakers is verheugd de priesterwijding te kunnen aankondigen van Martijn Derks op zaterdag 11 juni 2022 in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan. De wijding zal plaatsvinden tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur.

De indrukwekkende diakenwijding kan worden teruggekeken op deze website:

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze feestelijke Eucharistieviering.

20220521_opendag768

Open dag Sint-Janscentrum

Kom zaterdag 21 mei luisteren naar de mogelijkheden om theologie te studeren aan het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Er zijn opleidingen voor hen die geroepen zijn om priester te worden (voltijdsopleiding) en voor hen die als diaken of catechist in de parochie aan het werk willen (opleiding in deeltijd). Ook voor degenen die zich op systematische en wetenschappelijke wijze in het geloof wil verdiepen, is het mogelijk om aan het Sint-Janscentrum te studeren.

Ben je hoger opgeleid en wil je je oriënteren wat je kunt met een studie Theologie? Kom zaterdagochtend dan naar Den Bosch, luister naar het aanbod het Sint-Janscentrum en maak kennis met het eigen karakter van een diocesaan opleidingshuis.

Programma

• 09.00 uur
Ochtendgebed en Eucharistieviering
In de kapel, samen met studenten die deze dag in huis zijn voor colleges

• 10.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
Gelegenheid voor ontmoeting, in de serre en aansluitend gaan we naar de aula

• 10.15 uur
Welkom door Norbert Swagemakers, rector van het Sint-Janscentrum
Het Sint-Janscentrum is het vormingshuis van het bisdom van ’s-Hertogenbosch dat onderdak biedt aan het Seminarie (priesteropleiding) en het Sint-Bonifatiusinstituut (diaken- en catechistenopleiding)

‘Een bovenzaal met openslaande deuren’ door Ellen Kleinpenning, opleidingscoördinator
Over de verschillende opleidingen en (les)programma’s: priester-, diaken- en catechistenopleiding, alsook de opleiding godsdienstwetenschappen;
Over de herziene basiscursus theologie: traject van voorbereiding op de opleidingen voor wie een studie aan het Sint-Janscentrum serieus overweegt.

Over de stage voor studenten van de priester-, diaken en catechistenopleiding, door Rein  Schravendeel stagebegeleider Sint-Janscentrum,
De stage vormt een wezenlijk onderdeel van de pastorale vorming in de opleiding tot priester- diaken of catechist; is gericht op het missionair kerk-zijn… op het versterken van de ‘bovenzaal met openslaande deuren’.

• 11.30 uur
Gelegenheid voor vragen en gesprek
Plenair, in groepen of individueel

12.00 uur Tot ziens!

20211218_diakenkandidaat

Opname diaken-kandidaten en lectoraanstelling

In de Eucharistieviering van 18 december 2021 in de kathedrale basiliek Sint-Jan heeft Mgr. de Korte Peter Pot onder de diaken-kandidaten opgenomen. Frits Hendriks en Nick Kersten ontvingen de aanstelling tot lector.

Het zijn stappen die van beide kanten gezet worden op weg naar een wijding tot het dienstwerk in de kerk als diaken en priester.
Hoewel de plechtigheid een relatief bescheiden plek heeft in de gewone viering, wordt het door de meevierende mensen in de kerk als indrukwekkend en bijzonder ervaren.

In het Sint-Janscentrum werd dit heugelijk feit met een kop koffie en vlaai gevierd.

missionaire_parochie

Studiedag diakens

Vijfentwintig permanente diakens zijn op 8 november in huis om zich te buigen over de missionaire parochie. Zij doen dat a.d.h.v. de bekende boeken Devine Renovation en Rebuilt en laten de synodale weg daar op ingrijpen. Op deze manier wordt er met elkaar gekeken naar de toekomst en hoe daar concreet mee om te gaan in het dagelijkse werk van de diaken in de parochie.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch