20220524_martijn768

11 juni: Priesterwijding Martijn Derks

Rector Norbert Swagemakers is verheugd de priesterwijding te kunnen aankondigen van Martijn Derks op zaterdag 11 juni 2022 in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan. De wijding zal plaatsvinden tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur.

De indrukwekkende diakenwijding kan worden teruggekeken op deze website:

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze feestelijke Eucharistieviering.

20220521_opendag768

Open dag Sint-Janscentrum

Kom zaterdag 21 mei luisteren naar de mogelijkheden om theologie te studeren aan het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Er zijn opleidingen voor hen die geroepen zijn om priester te worden (voltijdsopleiding) en voor hen die als diaken of catechist in de parochie aan het werk willen (opleiding in deeltijd). Ook voor degenen die zich op systematische en wetenschappelijke wijze in het geloof wil verdiepen, is het mogelijk om aan het Sint-Janscentrum te studeren.

Ben je hoger opgeleid en wil je je oriënteren wat je kunt met een studie Theologie? Kom zaterdagochtend dan naar Den Bosch, luister naar het aanbod het Sint-Janscentrum en maak kennis met het eigen karakter van een diocesaan opleidingshuis.

Programma

• 09.00 uur
Ochtendgebed en Eucharistieviering
In de kapel, samen met studenten die deze dag in huis zijn voor colleges

• 10.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
Gelegenheid voor ontmoeting, in de serre en aansluitend gaan we naar de aula

• 10.15 uur
Welkom door Norbert Swagemakers, rector van het Sint-Janscentrum
Het Sint-Janscentrum is het vormingshuis van het bisdom van ’s-Hertogenbosch dat onderdak biedt aan het Seminarie (priesteropleiding) en het Sint-Bonifatiusinstituut (diaken- en catechistenopleiding)

‘Een bovenzaal met openslaande deuren’ door Ellen Kleinpenning, opleidingscoördinator
Over de verschillende opleidingen en (les)programma’s: priester-, diaken- en catechistenopleiding, alsook de opleiding godsdienstwetenschappen;
Over de herziene basiscursus theologie: traject van voorbereiding op de opleidingen voor wie een studie aan het Sint-Janscentrum serieus overweegt.

Over de stage voor studenten van de priester-, diaken en catechistenopleiding, door Rein  Schravendeel stagebegeleider Sint-Janscentrum,
De stage vormt een wezenlijk onderdeel van de pastorale vorming in de opleiding tot priester- diaken of catechist; is gericht op het missionair kerk-zijn… op het versterken van de ‘bovenzaal met openslaande deuren’.

• 11.30 uur
Gelegenheid voor vragen en gesprek
Plenair, in groepen of individueel

12.00 uur Tot ziens!

20211218_diakenkandidaat

Opname diaken-kandidaten en lectoraanstelling

In de Eucharistieviering van 18 december 2021 in de kathedrale basiliek Sint-Jan heeft Mgr. de Korte Peter Pot onder de diaken-kandidaten opgenomen. Frits Hendriks en Nick Kersten ontvingen de aanstelling tot lector.

Het zijn stappen die van beide kanten gezet worden op weg naar een wijding tot het dienstwerk in de kerk als diaken en priester.
Hoewel de plechtigheid een relatief bescheiden plek heeft in de gewone viering, wordt het door de meevierende mensen in de kerk als indrukwekkend en bijzonder ervaren.

In het Sint-Janscentrum werd dit heugelijk feit met een kop koffie en vlaai gevierd.

missionaire_parochie

Studiedag diakens

Vijfentwintig permanente diakens zijn op 8 november in huis om zich te buigen over de missionaire parochie. Zij doen dat a.d.h.v. de bekende boeken Devine Renovation en Rebuilt en laten de synodale weg daar op ingrijpen. Op deze manier wordt er met elkaar gekeken naar de toekomst en hoe daar concreet mee om te gaan in het dagelijkse werk van de diaken in de parochie.

emmaus_helvoirt

Retraite

Maandag 1 t/m vrijdag 5 november gaat de kandidaat diaken voorafgaand aan de wijding samen met seminaristen, studenten van het Bonifatiusinstituut en jongemannen die in parochies werkzaam zijn met het oog op hun wijding in de toekomst, in retraite die geleid wordt door Vader Pierik. De retraite zal dit jaar plaatsvinden in het conferentiecentrum Emmaus te Helvoirt.

Met gebed sluiten wij ons als Sint-Janscentrum bij de retraitanten aan en wensen hen een vruchtbare en inspirerende tijd in rust en stilte bij de Heer.

20211106_diakenwijding

Diakenwijding zaterdag 6 november

Dankbaar en met vreugde nodig ik u uit, mede namens mijn ouders, de heer en mevrouw Michel en Miek Derks-Timmermans, voor mijn diakenwijding die ik uit handen van de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. G. de Korte, mag ontvangen op 6 november 2021 om 10.30 uur in de kathedrale basiliek van Sint-Jan.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de wijdingsplechtigheid door uw aanwezigheid en gebed.

Na afloop van de plechtigheid bent u uitgenodigd voor een receptie in het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4)

Martijn Derks

20210621_acoliet768

Aanstelling Berend van de Berg

Op vrijdag 25 juni wordt Berend van de Berg in de Eucharistieviering om 08.30 uur in de Kathedrale Basiliek Sint-Jan door de bisschop, Mgr. de Korte, aangesteld tot acoliet.

Voor Berend is het een volgende stap in de richting van zijn opleiding en vorming om over enkele jaren priester te worden in ons bisdom. Wij verheugen ons en willen hem graag aanmoedigen met onze steun en ons gebed.

20210522_openhuissjc768

Open Dag

WELKOM

Zaterdag 22 mei zetten wij de deur open om 9.00 uur.

Om 9.30 uur zingen wij de Lauden in de fraaie kapel.

Mgr. de Korte, de studierector en de opleidingscoördinator zullen een betoog houden over de inhoud en de mogelijkheden met de opleiding.

  • Denk je na over priester in de parochie?
  • Denk je over diaken in de parochie?
  • Denk je over catechist in de parochie?
  • Wil je op een andere manier jou bijdrage leveren in de parochie?

Kom dan van 9.00 – 12.00 uur naar de Open Dag van het Sint-Janscentrum!

quinten_kerckhofs

Priesterwijding Quinten

Op zaterdag 29 mei 2021 zal seminarist Quinten Kerckhofs Deo Volente tot priester worden gewijd door Mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Het zal een bijzondere priesterwijding zijn, niet alleen omdat het in coronatijd plaatsvindt maar ook omdat het Meimaand is en de Zoete Moeder prominent in het noorder-transept staat opgesteld.

Quinten komt oorspronkelijk uit Antwerpen, België waar hij in 1993 werd geboren. In 2012 trad hij in bij de Norbertijnen in Tongerlo, België maar na de periode van zijn tijdelijke geloften besloot hij zich in 2015 aan te bieden als seminarist voor Bisdom Den Bosch. Zijn stage liep hij in de Sint-Jorisparochie te Eindhoven. Ook na zijn (transeunt) diakenwijding in november 2020 bleef hij aldaar werkzaam.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal mensen dat kan deelnemen aan de Eucharistieviering en live getuige kan zijn van de priesterwijding beperkt. Gelukkig is er wel een verruiming van het maximale aantal mensen verruimd omdat de kathedraal meer dan 300 reguliere zitplaatsen heeft. Helaas zijn er geen plaatsen meer vrij, maar de viering is live te volgen via het YouTube-kanaal van de kathedraal:

IMG_0575_tilt

Roepingenzondag

Op 25 april schenken wij aandacht aan Roepingenzondag.
‘Wees niet bang, kom dichterbij’
Hiermee willen we ruimte scheppen zodat jij je hart kunt volgen.
Doe mee aan de online bij­een­komst van 14.00 tot 16.00 uur.
Hoor het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde.

Als je wilt kun je reageren, vragen stellen en in gesprek komen.
Meldt je aan door een mail te sturen naar roepingenzondag@gmail.com om een link toegestuurd te krijgen om deel te nemen.

Op 22 mei hoopt het Sint-Janscentrum de deuren te kunnen openen voor een fysieke Open Dag.

Wees welkom!

Poster Roepingenzondag 2021

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch