Roepingendag – Zaterdag 23 november

Wat vraagt God aan mij?
Welk plan heeft Hij met mij?
Welke stap zou ik kunnen zetten?
En zit ik wel op de juiste weg?

Jonge mensen, in de leeftijd tussen 17 en 35 jaar, nodigen we uit om rond die vragen bijeen te komen. Die vragen malen bij veel jonge mensen door het hoofd als ze nadenken over hun leven en hun roeping, over werk en studie, maar ze hoeven er niet alleen mee te zitten. In onderlinge dialoog, in gesprek met begeleiders, in stilte en gebed, kan er ruimte gegeven worden aan deze kwesties en kunnen antwoorden op de vragen worden gevonden.

Op zaterdag 23 november organiseert het Sint-Janscentrum een dag om met bovenstaande belangrijke levensthema’s aan de slag te gaan. Er is een gevarieerd interactief programma, van 10.30 tot 17.00 uur. De rector, de gedelegeerde voor roepingen-pastoraal en een van de spirituaals begeleiden de dag met inleidingen en gebedsmomenten, daarnaast zijn er getuigenissen en zal er vooral ook geluisterd worden naar degenen die deelnemen aan deze dag.

De dag wordt georganiseerd in het vormingshuis voor kerkelijk leven, in het hart van het bisdom, het Sint-Janscentrum, Papenhulst4, 5211 LC  ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden voor deze dag is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld (ook in verband met de lunch). Dit kan bij de rector van het Sint-Janscentrum via e-mail of telefoon.

Programma

9.00 uur Deelname aan Lauden (ochtendgebed) en Eucharistieviering samen met studenten en cursisten van het Sint-Janscentrum
10.00 uur Koffie / thee en ontvangst door rector F. De Rycke
10.30 uur Inleiding op het thema roeping door pastoor R. Wilmink Kennismaking met elkaar
11.00 uur Luisteren naar een roepingsverhaal (getuigenis) en samen in gesprek
12.15 uur Middaggebed
12.30 uur Maaltijd, samen met docenten, studenten en cursisten
13.15 uur Even samen afwassen en opruimen, en dan
13.45 uur Warmlopen voor het geloof in Het Bossche Broek
14.45 uur Opnieuw een getuigenis: leven in een gemeenschap en gesprek over en naar aanleiding van wat er verteld is
16.00 uur Deelname aan de Vespers (avondgebed) samen met studenten en cursisten van het Sint-Janscentrum
16.15 uur Koffie / thee en tot ziens?!

Details

datum: zaterdag 23 november
tijd: 10.30 tot 17.00 uur
telefoon: 073 – 613 2000
e-mail: receptie@sint-janscentrum.nl

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch