20211106_diakenwijding

Diakenwijding zaterdag 6 november

Dankbaar en met vreugde nodig ik u uit, mede namens mijn ouders, de heer en mevrouw Michel en Miek Derks-Timmermans, voor mijn diakenwijding die ik uit handen van de bisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. G. de Korte, mag ontvangen op 6 november 2021 om 10.30 uur in de kathedrale basiliek van Sint-Jan.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de wijdingsplechtigheid door uw aanwezigheid en gebed.

Na afloop van de plechtigheid bent u uitgenodigd voor een receptie in het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4)

Martijn Derks

IMG_3124_raw

Zesvoudige diakenwijding

Buiten scheen de zon uitbundig op de Sint-Jans­kathe­draal; binnen ontvingen zes mannen de diaken­wij­ding door handopleg­ging en gebed van Mgr. Gerard de Korte. Het bisdom is vier per­ma­nent diakens en twee transeunt diakens rijker.

Per­ma­nent diakens zijn Roman Gruijters, Andreas Inderwisch, Michal Mati en Jack Swaanen. Transeunt diakens zijn Erik Buster en Quinten Kerckhofs die Deo Volente in 2021 hun priester­wij­ding zullen ontvangen.

(fotoserie: Wim Koopman)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch