Samen met zijn confrater drs. J. Groenen heeft Mgr. Lescrauwaet als Missionaris van het Heilig Hart veel betekent voor het Sint-Janscentrum. Beide paters hebben in de vorming van priesters en diakens de menselijke en hartelijke aanvulling gegeven. In hun preken en in de geestelijke begeleiding als biechtvader van menig student, wezen zij direct of indirect naar het Heilig Hart van Jezus.

Op 19 juni 2023 is het honderd jaar geleden dat Mgr. Lescrauwaet geboren werd in Amsterdam. Wij leerden hem in het Sint-Janscentrum kennen als een docent die de sacramenten kon uitleggen op een manier die zowel de tekenwaarde van het goddelijke als het fysische zichtbare bijeen kon houden. Hij wist het mysterie te duiden en te bewaren.

In zijn omgang was hij hartelijk, broederlijk en genegen. Hij wist de studenten in al hun diversiteit en wispelturigheid bijeen te brengen rond de persoon van Jezus Christus zodat zij zich broeders wisten van elkaar. Mgr. Lescrauwaet gaf de duivel geen kans die probeert de eenheid te verstoren door conflicten op te roepen. Wie Mgr. Lescrauwaet heeft meegemaakt als docent, predikant en bisschop, zal ervaren hebben hoe hij ieder aansprak in verbindende saamhorigheid.

Deze saamhorigheid heeft hij ongetwijfeld leren kennen als de kern van Jezus die tot zijn Vader bad om de band van eenheid zoals de Vader en de Zoon één zijn. Dit is te herkennen in zijn wapenspreuk Redite ad Cor, Keer terug naar het Hart.

Op de honderdste geboortedag van Mgr. Lescrauwaet denken we dankbaar aan wat hij voor het Sint-Janscentrum heeft betekent en wat hij er voor geest in wist te brengen.

Moge hij voor ons in de hemel bidden dat deze geest ons Sint-Janscentrum blijft bezielen.