IMG_2676_raw

Zilveren jubileum Mgr. Hurkmans

Zaterdag 26 augustus vierde mgr. Anton Hurkmans, emeritus bisschop van ’s-Hertogenbosch de 25e verjaardag van zijn bisschopswijding met een feestelijke Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal en een receptie in de tuin van het Sint-Janscentrum.

Toen het Sint-Janscentrum als priesteropleiding van Bisdom Den Bosch in 1987 werd opgezet koos de staf van het bisdom Anton Hurkmans die toen werkzaam was als pastoor in Waalwijk. Van 1987 tot zijn bisschopswijding in 1998 heeft hij zijn stempel gedrukt op de seminaristen en is hij van grote betekenis geweest voor de opleiding van nieuwe priesters in het bisdom. In 1998 werd zijn taak overgenomen door drs. Jeroen Miltenburg.

Eucharistieviering

Naast de bisschop en hulpbisschop van Den Bosch, waren ook mgr. Van den Hout, mgr. Hoogenboom en Mgr. Hendriks aanwezig. Mgr. Kasteel was er uit Rome, de abt van Grimbergen was present en mgr. Punt kwam tijdens de receptie. De Apostolisch Nuntius en mgr. Dellagiovanna waren eveneens present. Er werd gebeden voor de ernstig zieke mgr. Harrie Smeets. Van de Ridders van het H. Graf was een grote delegatie present; van deze orde is mgr. Hurkmans grootprior geweest.

Receptie

Na de viering was er een feestelijke receptie in de tuin van het Sint-Janscentrum en in de grote zaal. Gelukkig vielen slechts enkele spatjes en konden de feestvierders genieten van de riante tuin achter ons seminarie.

(fotoserie: Wim Koopman)

Mgr. Hurkmans

Proficiat voor Mgr. Hurkmans

Mgr. Antoon Hurkmans is geboren op 3 augustus 1944 te Someren en daarom viert hij op zaterdag 3 augustus 2019 zijn 75e verjaardag. Mgr. Hurkmans was bisschop van ’s-Hertogenbosch van 1998 t/m 2015. In 2016 werd hij benoemd tot rector van de Friezenkerk in Rome.

Voordat hij bisschop werd van ’s-Hertogenbosch, stelde Mgr. Ter Schure hem aan als eerste rector van het Sint-Janscentrum. Toen hij in 1998 tot bisschop werd gewijd, volgde drs. Jeroen Miltenburg hem op en in 2009 nam de huidige rector Filip De Rycke het stokje vervolgens van hem over.

Curriculum Vitae

3 augustus 1944 geboren te Someren
13 oktober 1979 diakenwijding
22 december 1979 priesterwijding door Mgr. Bluysen
1987 aanstelling als rector van het Sint-Janscentrum
29 augustus 1998 bisschopswijding door Mgr. Ter Schure
6 november 2016 aanstelling als rector van de Friezenkerk te Rome

Proficiat

De seminariegemeenschap wenst de bisschop van harte proficiat met zijn verjaardag!
De bisschop viert zijn verjaardag in besloten kring.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch