Vijfentwintig permanente diakens zijn op 8 november in huis om zich te buigen over de missionaire parochie. Zij doen dat a.d.h.v. de bekende boeken Devine Renovation en Rebuilt en laten de synodale weg daar op ingrijpen. Op deze manier wordt er met elkaar gekeken naar de toekomst en hoe daar concreet mee om te gaan in het dagelijkse werk van de diaken in de parochie.