20231019_erikbuster768

Portret Erik Buster

Geroepen zijn betekent voor mij gehoor geven aan Gods stem. Mijn roeping heeft zich geleidelijk kunnen ontwikkelen en verdiepen. Ik werd geboren in 1993 en groeide op in Berkel-Enschot. Daar was ik al jong betrokken bij het kerkelijk leven, als misdienaar, lector en acoliet. Ik groeide ‘Brabants katholiek’ op, het geloof was zonder veel woorden aanwezig. Door de liturgie ontwikkelde ik een interesse in het geloof. Gevoed door ervaringen met de eindigheid van het leven stelde ik vragen over de eeuwigheid en de bestemming van de mens. Na het gymnasium besloot ik theologie te gaan studeren aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hier opende zich voor mij de intellectuele rijkdom van Kerk en theologie. Dit stelde vragen aan mijn eigen geloofsleven. Ik zocht aansluiting bij de Katholieke Studenten Nijmegen en bezocht verschillende kloosters. Door studieverblijven aan de pauselijke benedictijnse universiteit Sant’Anselmo in Rome ontdekte ik hoe de academische theologie en geleefd geloof elkaar kunnen verrijken. De Eucharistie en het getijdengebed kregen een steeds belangrijkere plek in mijn leven.

Na ervaring te hebben opgedaan in het secundair onderwijs en het behalen van mijn bachelor werd ik priesterkandidaat voor het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Mijn studie heb ik afgerond met een Master aan de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht. In het kader van deze studie mocht ik pastorale ervaring opdoen als geestelijk verzorger in het ziekenhuis en in het parochiepastoraat, later ook als diaken. Daarbij heb ik onder meer mogen wonen bij de augustijnen in Utrecht en de franciscanen in Den Bosch. Zo heb ik de waarde van gemeenschap en spiritualiteit leren kennen. Sinds enkele weken ben ik werkzaam in de parochie Heilige Willibrord in Valkenswaard en omstreken en bewoon ik de pastorie van Aalst.

We leven in een tijd waarin het Evangelie niet vanzelfsprekend wordt geleefd en doorgegeven. Het geschenk van het geloof is voor mij echter te kostbaar om het niet met anderen te delen. God laat zich op diverse manieren kennen. Door het ware, goede en schone kunnen mensen Hem op het spoor komen. Parochies zijn idealiter plaatsen waar mensen ruimte vinden om te zoeken, leren en groeien in geloof. Persoonlijk vind ik daar ruimte voor bij de Stichting Thomas More waar jonge mensen van heel diverse achtergronden de katholieke traditie als zinvolle gesprekspartner leren kennen. Soms kan concreet dienstbetoon aan kwetsbare mensen ook iets van Gods nabijheid laten zien. Zelf ervaar ik dit sterk bij het dienstwerk van de Orde van Malta aan gehandicapten en andere kwetsbare mensen. De ervaring van schoonheid in liturgie, muziek of kunst is voor mij ook een belangrijke manier om het mysterie van God gewaar te worden. Op 4 november hoop ik op een nieuwe wijze gestalte te geven aan Gods roepstem door het ontvangen van de priesterwijding. Als priester mag ik op bijzondere wijze Gods genade uitdelen door het vieren van de sacramenten. Zo krijgt de werkelijkheid van Gods liefde concreet gestalte in het leven van mensen. Daar wil ik me van harte voor inzetten.

Op 4 november 2023 zal Erik de wijding tot priester ontvangen uit handen van de bisschop, Mgr. dr. G. de Korte. De wijdingsplechtigheid vindt plaats in de Kathedrale Basiliek sint Jan te ’s-Hertogenbosch om 10.30 uur. Hierop volgt de receptie in het Sint-Janscentrum.

20230602_nico768

Priesterwijding Nick Kersten

Op zaterdag 3 juni wordt Nick Kersten priester gewijd.

Om 10.30 uur vindt de plechtigheid plaats in de Kathedrale Basiliek Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch.

Om 12.30 uur is er een receptie voor de pasgewijde priester en zijn ouders in het Sint-Janscentrum.

20220611_priesterwijding

Fotoserie priesterwijding Martijn Derks

Op de prachtige zaterdagochtend van 11 juni 2022 werd diaken Martijn Derks tot priester gewijd. Mgr. Gerard de Korte diende door middel van handoplegging en zalving van de handen het Sacrament toe tijdens een Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.

We hebben weer een uitgebreide fotoserie toegevoegd aan het overzicht van wijdingen. Deze, en fotoseries van de laatste jaren, vindt u onder menu Extra, menuoptie Wijdingfoto’s.

20220524_martijn768

11 juni: Priesterwijding Martijn Derks

Rector Norbert Swagemakers is verheugd de priesterwijding te kunnen aankondigen van Martijn Derks op zaterdag 11 juni 2022 in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan. De wijding zal plaatsvinden tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur.

De indrukwekkende diakenwijding kan worden teruggekeken op deze website:

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze feestelijke Eucharistieviering.

quinten_kerckhofs

Priesterwijding Quinten

Op zaterdag 29 mei 2021 zal seminarist Quinten Kerckhofs Deo Volente tot priester worden gewijd door Mgr. Gerard de Korte in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Het zal een bijzondere priesterwijding zijn, niet alleen omdat het in coronatijd plaatsvindt maar ook omdat het Meimaand is en de Zoete Moeder prominent in het noorder-transept staat opgesteld.

Quinten komt oorspronkelijk uit Antwerpen, België waar hij in 1993 werd geboren. In 2012 trad hij in bij de Norbertijnen in Tongerlo, België maar na de periode van zijn tijdelijke geloften besloot hij zich in 2015 aan te bieden als seminarist voor Bisdom Den Bosch. Zijn stage liep hij in de Sint-Jorisparochie te Eindhoven. Ook na zijn (transeunt) diakenwijding in november 2020 bleef hij aldaar werkzaam.

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal mensen dat kan deelnemen aan de Eucharistieviering en live getuige kan zijn van de priesterwijding beperkt. Gelukkig is er wel een verruiming van het maximale aantal mensen verruimd omdat de kathedraal meer dan 300 reguliere zitplaatsen heeft. Helaas zijn er geen plaatsen meer vrij, maar de viering is live te volgen via het YouTube-kanaal van de kathedraal:

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch