De seminariegemeenschap is de Veertigdagentijd begonnen met de viering van Aswoensdag in de Kathedraal.
De dagen erna hebben wij met elkaar een boek gelezen en er verdiepend met elkaar over gesproken.

Het boek ‘Ons Dagelijks Brood’ is een gedachte van Henri Nouwen bij het Emmaüsverhaal dat een Eucharistisch leven aanmoedigt. Wij waren aangenaam verrast door de invalshoek waarmee hij de weg van de Emmaüsgangers volgt en het weet te verbinden met herkenbare patronen van ons dagelijks leven en van ons vieren van de Eucharistie. Wij hebben het prettig gevonden om dit samen te doen.